Studievoorschot verontreinigt belastinghervorming

Nieuws | de redactie
22 september 2014 | Het kabinet dient vandaag het wetsvoorstel ‘Leenstelsel’ in. Dit is schadelijk voor een vereenvoudiging en transparantie van het belastingstelsel, zegt professor Sylvester Eijffinger (UvT) en legt een alternatief voor.

De Tilburgse econoom zei op het Prinsjesdag symposium van ABN Amro dat het gebrek aan eensgezindheid over een fundamentele belastinghervorming eigenlijk een gebrek aan verbeeldingskracht bij de regeringscoalitie inhield.  Zijn gespreksgenoten als Agnes Jongerius en Gerrit Zalm en de crème van de Haagse politiek en economen legde hij een opzet in vier punten voor, die voor de geoefende toehoorders in die wereld en lezers van ScienceGuide een lucide verdeling kende van de vreugde en de opbrengsten over alle ‘keyplayers’ in de politiek.

Professor Eijffinger is bovendien uitgenodigd door de Kamer voor een hoorzitting over het leenstelsel. Deze hoorzitting is begin september uitgesteld, omdat het wetsvoorstel toen nog niet naar de Kamer was gestuurd.

Vereenvoudiging wenselijk

Eijffinger acht een volgende opzet en vereenvoudiging wenselijk en uitvoerbaar. Allereerst bepleit hij een hervorming van de inkomstenbelasting met een geleidelijke uitfasering van de hypotheekrenteaftrek en het ouderentarief.

Daarmee zou een ‘vlaktaks’ mogelijk worden, mede dankzij een ‘opschoning’ van de baaierd aan heffingskortingen. De marginale tarieven voor de middeninkomens kan hij daarmee tevens verlagen en dit stimuleert deeltijdwerkers bovendien vaker te kiezen voor voltijdse banen.

Eijffinger bepleit tevens een eenduidig BTW-tarief en ziet daarin ruimte voor verlaging van het hoogste tarief van 21% naar zo’n 17%. Hij wijst erop dat een BTW-tarief van 20% of meer een kritische grens overschrijdt naar minder opbrengsten en inkomsten, het zogeheten ‘Laffercurve’ effect.

Woningmarkt hervormen

De ingezette hervorming van de woningmarkt moet verdergaan. Een volledige afschaffing van de overdrachtsbelasting neemt als een straf op arbeidsmobiliteit weg, bijvoorbeeld. Woningcorporaties moeten ervoor gaan zorgen dat ‘het middensegment’ in de markt van huurwoningen beter bediend wordt, zodat ook meer doorstroming naar de koopmarkt ontstaan kan.

Hij zet daar als fundamentele investeringsvoorzet een verdubbeling van de publieke en private investeringen in kennis, onderwijs en onderzoek bij. “Ons land moet het moet hebben van goederen en diensten met hoge toegevoegde waarde. Die kunnen leveren door forse investeringen in fysieke en menselijke infrastructuur. Investeringen in R&D moeten door het nieuwe belastingstelsel dan ook met nadruk gefaciliteerd moeten worden.”

Uitzondering voor studievoorschot

Van de huidige hervormingsagenda van Rutte-II maakt Eijffinger daarom een uitzondering voor het studievoorschot als het gaat om verbeteringen voor ons land. Dat is geen verdere vereenvoudiging van ons fiscaal stelsel, maar juist een nodeloze complicatie ervan.

Het wordt zo nog onoverzichtelijker voor burgers waar zij voor wat en waarom door de overheid aangeslagen zouden kunnen worden. “Zo’n leenstelsel is een verontreiniging van de gewenste belastinghervorming. Bovendien gaan de marginale tarieven voor iedereen die met succes zich heeft ingezet voor haar of zijn studie soms wel decennia met 4% omhoog. Ook dat is niet wat met een belastinghervorming voor meer groei en werkgelegenheid nagestreefd wordt.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK