Verrijking van de gereedschapskist

Nieuws | de redactie
9 september 2014 | 30% van de nieuwe onderzoekplekken in de chemie en fysica wordt nu door vrouwen ingenomen en 20% meer studenten studeren die vakken. Het Sectorplan heeft de aanpak “over een breed front versterkt”, zegt voorman Douwe Breimer, de oud-rector en voorzitter van Leiden.

Deze uitkomsten zijn opgenomen in de tweede tussenrapportage van de Commissie Breimer over het Sectorplan natuur- en scheikunde, dat is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks € 20 miljoen in het Sectorplan natuur- en scheikunde om de studentenaantallen natuur- en scheikunde te verhogen en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek daarin structureel te versterken en te profileren. Het aantal studenten dat een bacheloropleiding natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20% gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde sterk gegroeid, van de 88 nieuw gecreëerde onderzoekplaatsen wordt nu ruim 30% door vrouwen ingenomen.

Kwalitatief wereldtop

Breimer is dan ook onder de indruk van de geboekte resultaten. “Dankzij de specifieke middelen van het Sectorplan is het beleid over een breed front versterkt.” Hij stelt vast dat binnen drie jaar zichtbare resultaten zijn geboekt. Het rapport laat ook zien dat het chemische en fysische onderzoek in Nederland kwalitatief tot de wereldtop behoort en dat de zwaartepuntvorming in het onderzoek zich goed ontwikkelt.

De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het Sectorplan kenmerkt zich door meetbare doelstellingen en resultaten. De Commissie Breimer ziet dat de invulling van het Sectorplan bijdraagt aan de verdere profilering van de discipline. De vorming van zwaartepunten is in competitie gestimuleerd. Onderwijs en onderzoek zijn beter gekoppeld. “Ik ben er trots op dat we het instrument Sectorplan goed op de kaart hebben gezet. Het is efficiënt en effectief. Een verrijking van de gereedschapskist van het nationale wetenschapsbeleid,” aldus Breimer.

Eensgezind met Dijkgraaf

Breimer en zijn commissie ondersteunen in dit verband het pleidooi van Robbert Dijkgraaf voor uitbreiding van het Sectorplan, zoals hij deed in het Vision Paper 2025 ‘Chemistry & Physics: Fundamental For Our Future’. Ondanks de behaalde successen moeten er nog verdere slagen gemaakt worden, vindt ook Breimer.

Zijn commissie wijst op de noodzaak van een verdere verhoging van de participatie van vrouwen, zowel bij studenten als wetenschappers. Ook de verbetering van de opzet en werfkracht van de lerarenopleiding, het herstel van de internationale concurrentiepositie bij het aantrekken van toptalent en de versterking van de universitaire infrastructuur moeten extra impulsen krijgen. De sector zou daarom sterk gebaat zijn bij een integrale aanpak van deze ambities in een sectorplan 2.0.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK