Banken eisen inzage in studieschuld

Nieuws | de redactie
13 oktober 2014 | Als het studievoorschot door de beide Kamers komt zullen de banken hun ‘wegingsfactor’ van studieschulden verlagen. Dat kan dan omdat studenten veel langer kunnen terugbetalen. De maandlast kan daarmee omlaag, al zal het af te betalen bedrag dan wel over de jaren veel hoger kunnen gaan worden voor de ex-student.

De NVB maakt bekend dat de banken na overleg met OCW besloten hebben om die wegingsfactor onder het regime van het studievoorschot te verlagen van 0,75% naar 0,45%. Een studieschuld die wordt opgebouwd in het nieuwe stelsel telt zo minder zwaar mee in het bepalen van de leencapaciteit voor een hypothecaire financiering. Dat is mogelijk omdat de maandlasten van een studieschuld grofweg halveren door de verlenging van de terugbetaaltermijn.

Tegemoet aan zorgen

Het effect daarvan rekent de NVB als volgt voor: ‘bij een studieschuld van €10.000 wordt straks verondersteld dat de oud-student een maandlast van €45 heeft in plaats van €75.’ Men wijst er tevens op dat ‘de leencapaciteit groter wordt dan zonder deze herziening van de wegingsfactor.’

Daarbij meldt de NVB, dat zo’n wegingsfactor wordt toegepast op de oorspronkelijke studieschuld, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt als iemand vervroegd aflost. De koepel van het bankwezen  wijst er op dat zij “met de verlaging van de wegingsfactor tegemoet komen aan de zorgen die er leven over de mogelijkheid van pas-afgestudeerden om een huis te kopen.”

Maar….

Venenum in cauda, uiteraard. Zoals bij de hoorzitting van de Tweede Kamer al naar buiten kwam van de zijde van Nibud – mede afgestemd met de banken en financieringsbedrijven – gebeurt dit niet zonder meer of omwille van de goedhartigheid van de financiële wereld naar de arme student van straks onder het nieuwe leenstelsel.

De NVB zegt expliciet dat het “daarbij wel van belang is dat banken inzicht in de hoogte van de studieschuld hebben zodat zij goed kunnen bepalen of er genoeg financiële ruimte is om de maandlasten van zowel hypotheek als studieschuld te voldoen. Banken pleiten daarom al langer voor een BKR registratie van de studieschuld.” Wat zij gaan doen als de minister weigert dit in haar wetsvoorstel in te voegen, zegt de NVB er niet bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK