DUO niet tijdig klaar

Nieuws | de redactie
27 oktober 2014 | “Een complexe en omvangrijke veranderopgave.” Dat is het studievoorschot voor DUO, zo erkent minister Bussemaker. Sterker nog, de minister geeft aan de Kamer toe dat wezenlijke onderdelen niet ingevoerd kunnen worden als zij de wet wil invoeren, zoals “de aanvraag voor het toekennen van studiefinanciering met terugwerkende kracht.”

In haar antwoord aan de Kamer op de vragen en analyses vanuit het parlement over haar wetsvoorstel zegt de minister letterlijk het volgende: “Voor DUO is de komst van het studievoorschot een complexe en omvangrijke veranderopgave. DUO zal de benodigde aanpassingen in het uitvoeringssysteem waar nodig inbouwen in zowel het bestaande uitvoeringssysteem als in het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Hierdoor is de uitvoering van het studievoorschot geborgd.”

Alles moet klaar in april

De directie van DUO scherijft aan de minister dan ook bijna bezwerend: “De ontwikkelagenda van DUO voor de huidige SF-systemen wordt volledig benut voor de overige elementen van het studievoorschot. Opschalen van deze capaciteit is niet mogelijk, omdat de maximale bezetting van de bouw- en ontwikkelteams al is bereikt met de lopende opdrachten.”

“Er is een limiet aan het aantal aanpassingen dat gelijktijdig kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd binnen een geautomatiseerd systeem. Hierbij mag overigens ook niet uit het oog worden verloren dat bij invoering in september 2015 de complete aanvraagprocedure medio april 2015 gereed moet zijn.”

Niettemin meldt OCW aan de Tweede Kamer: “De maatregelen in dit wetsvoorstel kunnen worden ingevoerd op de genoemde invoeringsdata. Bij een aantal voorstellen is het niet noodzakelijk om de geautomatiseerde uitvoeringsprocessen al bij de invoering van het wetsvoorstel per 1 september 2015 te hebben aangepast. DUO zal de voor deze voorstellen benodigde aanpassingen na 1 september 2015 doorvoeren. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de vouchers en de verlenging van de terugbetaalperiode.”

Niet per 1 september 2015

“Van een aantal andere voorstellen heeft DUO aangegeven dat zij deze, gelet op de zwaarte van de vereiste aanpassing van de geautomatiseerde uitvoeringsprocessen, niet per 1 september 2015 kan invoeren. Om te borgen dat deze voorstellen inpasbaar zijn in de complexe veranderopgave waar DUO voor staat, zullen zij ingaan per:

– 1-1-2016: de aanvraag voor het toekennen van studiefinanciering met terugwerkende kracht;

– 1-9-2016: de structurele aanpassing berekening aanvullende beurs;

– 1-1-2017: de aanpassing van het rentepercentage en de reisvoorziening voor minderjarige mbo-studenten;

– 1-9-2017: het levenlanglerenkrediet.”

Geen second opinions AR en Auditdienst

Opvallend is, dat OCW een extra toetsing heeft gevraagd aan KPMG om te borgen dat DUO deze opdracht aan kan. Nog opmerkelijker is, dat dit blijkbaar niet gebeurd is door de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst van het Rijk die al enkele jaren indringend waarschuwen voor het onvermogen en gebreken bij DUO in de uitvoering van het huidige SF-stelsel.

De minister schrijft hierover: “Omdat de komst van het studievoorschot zo’n belangrijke veranderopgave is voor DUO, is in aanvulling op de uitvoeringstoets aan KPMG gevraagd om te toetsen of DUO de complexe ophoging van de aanvullende beurs kan vormgeven. KPMG heeft bevestigd dat het waarschijnlijk is dat DUO de aanpassingen tijdig kan doorvoeren in zowel het huidige systeem als in PVS.”

De Rekenkamer meldde dit voorjaar: “Om de informatiebeveiliging bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te verbeteren stond 2013 nog in het teken van de planvorming. Er is een plan van aanpak Informatiebeveiliging opgesteld. DUO heeft eind 2013 een beleidsplan opgesteld voor bedrijfscontinuïteitsmanagement. Voor drie van de negen bedrijfskritische processen zijn continuïteitsplannen uitgewerkt. Na een calamiteit moeten de processen zo snel mogelijk weer werken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK