GroenLinks verdeeld over studievoorschot

Nieuws | de redactie
14 oktober 2014 | 'Stop het leenstelsel'. De jongerenorganisatie DWARS van GroenLinks heeft een motie met die titel aangenomen en gaat ook meedoen op 14 november aan de Malievelddemo tegen het studievoorschot. Daarmee is hun partij nu openlijk verdeeld hierover.

GroenLinks had dit voorjaar het kabinet en D66 zo ver gekregen zijn eisen grotendeels in te willigen in ruil voor steun aan een variant van een sociaal leenstelsel. Dit huzarenstukje van een fractie van 4 zetels in de Tweede Kamer leverde hen veel politiek respect op voor hun doorzettingsvermogen. 

Niet overstag

In eigen kring was er wel enig rumoer, hetgeen bij een echte ‘studentensteden-partij’ niet zo vreemd mag heten. Na een eerste reeks verontruste reacties leek het erop dat Bram van Ojik de zaak in de eigen achterban had geneutraliseerd. Maar dat blijkt allerminst het geval.

Het landelijk congres van DWARS heeft zich scherp uitgesproken tegen “een leenstelsel voor studenten” en vastgesteld dat zij de moederpartij “weliswaar niet overstag hebben gekregen”. Dat neemt niet weg, dat DWARS blijft “proberen een afkeurenswaardig plan te voorkomen zolang het niet gerealiseerd is.”

De jongerenorganisatie gaat daarom door met het trekken van “haar eigen lijn” en heeft met een zeer grote meerderheid van stemmen tijdens haar congres besloten dat “de vereniging DWARS, GroenLinkse jongeren op 14 november aanwezig is bij de demonstratie tegen het leenstelsel.”

Voor de moederpartij is dit een zorgelijke ontwikkeling, zo vlak voor de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’. Binnen GroenLinks leeft nog altijd een politiek trauma ten aanzien van een eerdere handreiking naar een coalitie zonder meerderheid en de effecten daarvan in zowel de eigen kring als bij de betrokken achterban en kiezers. De zogeheten Kunduz-coalitie leverde de partij veel respect elders op, maar ook een politiek-electorale zeperd. Nu men Rutte-II opnieuw de hand reikt op het SF-beleid wil men zoiets op de valreep van de Statenverkiezingen coute que coute zien te voorkomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK