Kennissector contra Kamp

Nieuws | de redactie
14 oktober 2014 | HBO, WO en Academische Ziekenhuizen slaan alarm over het uitsluiten van kennisinstellingen door EZ bij de WBSO-stimulans van innovatie. Dit maakt “onderzoek mogelijk dat in omvang vele malen groter is dan de subsidie zelf” en leidt tot “baanbrekende samenwerkingsverbanden” met bedrijven.

Het kabinet heeft voorgesteld om kennisinstellingen voortaan uit te sluiten van de fiscale WBSO-maatregel. Daardoor vrezen zij minder bij te kunnen gaan dragen aan innovaties in het bedrijfsleven. Met name research-intensieve bedrijven in het MKB worden hierdoor geraakt, meldt de kennissector aan de Kamer. Zulke bedrijven in het MKB “hebben lang niet altijd de middelen in huis om deze onderzoeksvragen zelfstandig te beantwoorden. De WBSO maakt het eenvoudiger om tot afspraken te komen tussen bedrijven en kennisinstellingen en fungeert daarbij als bindmiddel.”

Uiterst efficiënt

Maar ook kennisinstellingen zullen door deze maatregel minder onderzoek verrichten. In een brief aan de Kamer met oog op de EZ-begroting hebben de universiteiten, hogescholen en universitair medisch centra kabinet en Kamer daarom opgeroepen de fiscale stimulering van publiek-private onderzoekssamenwerking in stand te houden.

Juist “de WBSO heeft zich bewezen als een uiterst efficiënte fiscale regeling waar zowel bedrijven als kennisinstellingen goed mee uit de voeten kunnen.”

Onvoldoende doorvertaald?

Minister Kamp uitte eerder kritiek dat de ontvangen WBSO-korting onvoldoende wordt doorvertaald aan het bedrijfsleven. “Uit de laatste evaluatie uit 2012 volgt dat de kennisinstellingen in bijna 70% van de gevallen het voordeel niet volledig doorgeven. Daarmee wordt dit onderdeel van de WBSO niet gebruikt zoals beoogd. Het kabinet heeft daarom besloten per 2015 contractonderzoek voor publieke kennisinstellingen uit de WBSO te halen.”

De kennisinstellingen bestrijden die analyse van EZ. “Vaak worden bij contractonderzoek door kennisinstellingen alleen de loonkosten van betrokken onderzoekers in rekening gebracht maar niet alle bijkomende kosten zoals huisvesting, overhead en andere vaste lasten. Hoewel dat dus voor opdrachtgevers op de facturen veelal niet zichtbaar is, profiteren zij wel degelijk indirect van de WBSO.”

Geheel onverwacht komt de EZ-bezuiniging overigens niet, want VVD en PvdA hadden in hun regeerakkoord al opgetekend: “In 2014 wordt er in totaal 93 mln. bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op naar 160 mln. in 2015 e.v.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK