Merkel blijft investeren

Nieuws | de redactie
31 oktober 2014 | Het lijkt of minister Wanka naar UM-voorman Martin Paul heeft geluisterd. De Exzellenz Initiative wordt na 2017 voortgezet en naast onderzoek zal nu ook onderwijs een zwaartepunt in de investeringen worden. In totaal €25,3 miljard meer. De ‘verwaterde Humboldt’ krijgt dus weer substantie en extra ambitie.

Op 11 december zullen kanselier Merkel en de 16 minister presidenten van de Duitse Länder dit bekend maken. De miljarden voor R&D worden nu verrijkt met grote bedragen om ook de top van het onderwijs en de onderwijspraktijk impulsen te geven. De onderwijspromotie is bovendien niet beperkt tot de topsegmenten die in het onderwoek het meest geprofileerd en aangemoedigd worden. Alle disciplines kunnen voor hun onderwijsverbeteringsambities voorstellen laten beoordelen. Geheel in lijn met het accent om ‘meer Humboldt‘ van UM-collegevoorzitter Martin Paul.

Ruim half miljard ‘excellentie’ per jaar

Bovendien mogen de instellingen nu ook plannen voorleggen waarin zij met collega-instituten, R&D-organisaties en bedrijven samenwerken bij versterking van hun onderwijstaak. Tot 2017 is nog elk jaar €540 mln beschikbaar. Eenzelfde bedrag  of meer mag verwacht worden voor de jaren nadien.  

Een commissie onder leiding van de Zwitserse natuurkundige Dieter Imboden evalueert de werking van dit beleid in de komende tijd, zodat Merkel en de Länder in 2016 een vervolg met geactualiseerde lange termijn doelen kunnen inrichten. Deze lange termijn benadering is onderdeel van een veel breder pakket van concreet bekostigde ambities voor de komende jaren.

25 miljard erbij

De Länder hebben met minister Wanka ook overeenstemming bereikt over een intensivering van het meerjarenbeleid. Dit houdt in dat voor de periode 2015-2020 het hoger onderwijs nog eens €25,3 miljard extra tegemoet kan zien. Dit wordt aanvullend geïnvesteerd in HBO en WO, om de versnelde groei in de deelname aan hoger onderwijs op te vangen en voldoende docenten, begeleiders en fysiek infra beschikbaar te hebben.

Opmerkelijk is dat 10% van deze middelen geoormerkt wordt om het egengaan van studieuitval en verhoging van het rendement van studies verder te intensiveren. Met name de hoge uitval in de tekortsectoren bij bèta- en techniek studies moet hiermee omlaag gebracht worden.”Daarmee maken we wel duidelijk dat het ons ernst is met dit onderwerp,” zegt minister Johanna Wanka.

Bij de financiering van R&D wordt een jaarlijkse toename van de investeringen in grote programma’s als die van de Max-Planck-Gesellschaft van 3% tot 5% gegarandeerd.  Met deze uitgaven is vastgelegd dat het HO de komende jaren verder kan groeien met 135.000 meer studenten dan eerder was voorzien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK