Mythbusters in management

Nieuws | de redactie
22 oktober 2014 | Een boek met ‘100+ Management Models’ moet houvast bieden bij de paradoxale uitdagingen waar managers van nu mee worden geconfronteerd. De Leidse kenniskring ‘Management en bedrijf’ schreef het met de VU om het MKB en HBO-studenten te inspireren tot ‘duurzaam samenwerken’.

Tijdens het symposium Duurzaam Samenwerken en 21st century skills aan de Hogeschool Leiden stonden dit nieuwe boek – een magnum opus van bijna 600 bladzijden – en de vragen daaromtrent dan ook centraal. De kenniskring ‘Management en bedrijf’ schreef dit boek, want de trends en opvattingen op het gebied van management hebben zich de afgelopen 150 jaar in een enorm tempo ontwikkeld. Hoe speelt een organisatie effectief in op de kansen en dilemma’s die deze veranderingen met zich mee brengen?

Belang voor HBO én MKB

Dit boek helpt studenten en professionals om op een duurzame manier om te gaan met de vraagstukken van de 21ste eeuw. Collegelid Agnita Mur hield naar aanleiding hiervan een inleiding over de 21st century skills: “Wat zijn deze eenentwintigste vaardigheden nou precies? Om veranderingen snel aan te kunnen in de wereld moeten studenten een nieuwsgierige houding aannemen. Je moet willen bijdragen aan een constante verandering in de maatschappij. Daarvoor is ook een kritische houding nodig.”

“Wat ook een grote rol speelt is lange termijn visie. Professionals van de toekomst zijn er van doordrongen dat hun acties en visies invloed hebben op de wereld en op de wereld van morgen.” Wat Mur betreft geldt dat niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten. En beslist ook voor haar zelf als bestuurder. “Samenwerken, luisteren, kritisch kijken naar wat er gebeurt in de maatschappij en politiek.”

“Eén van de uitwerkingen van dit gedachtegoed van 21st Century Skills is het boek dat vandaag centraal zal staan: ‘100+ Management Models.’ Het bespreekt relevante theorieën en toetst deze aan de beroepspraktijk. Met stages en scripties staven studenten deze theorieën en daar profiteert het werkveld weer van. Deze cyclus van kennisvalorisatie is van groot belang voor het hoger onderwijs, maar vooral voor het MKB.”

Uittesten en uitwisselen

De auteurs hebben zich maximaal ingespannen om de theorieën zo te selecteren en toe te passen dat zij met name in het MKB relevant blijken, vertelde de Hogeschool Leiden bestuurder. “Op deze manier kunnen we inhoud geven aan de toegevoegde waarde van onze studenten in het bedrijfsleven. Voor alle theorieën in dit boek wordt uitgelegd wat relevant is aan die theorie, waar de toepassingen geschikt voor is, wat de beperkingen zijn en wat de theorie ons meer leert over het model.”

Lector PR en Social Media Piet Hein Coebergh, een van de auteurs van het boek, beaamt dat deze werking van het boek bewust bedoeld is. “De filosofie achter 100+ Management Models is om studenten, docenten en professionals uit te dagen de modellen kritisch onder de loep te nemen, uit te testen in de praktijk en de daarin opgedane kennis vervolgens uit te wisselen.”

Onzin ontkrachten

In zijn lectorale rede tijdens het symposium benadrukte Coebergh wat zijn doel is bij het praktijkgericht onderzoek in zijn kenniskring: “De onderzoekagenda, die ik mede probeer vorm te geven, heeft het karakter van ‘mythbusters’, zoals u die misschien kent van Discovery Channel. Dat is vooral onzin ontkrachten. Ik denk dat dit heel waardevol is. We zijn niet van het maken van een totaal nieuwe theorie maar we vragen ons af ‘werkt het wel?’ ”

Prof. Fons Trompenaars (VU) is Coeberghs medeauteur van het boek en ging nader in op hun werk. “Wat wij geprobeerd hebben is een brug te slaan tussen de Hogeschool Leiden en onszelf. Ik denk dat dit aardig gelukt is, iedereen heeft zijn eigen bijdrage geleverd ieder vanuit de eigen vakgebieden. Er zijn heel veel management modellenboeken, maar een van de essentiële verschillen met het onze is toch wel, dat wij twee dingen hebben gedaan. Ten eerste het vertalen van elk model naar mogelijke dillema’s en het tweede een cyclus creëren, die de modellen ‘aan elkaar praat’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK