Nieuwe R&D-kansen in de EU

Nieuws | de redactie
24 oktober 2014 | Europa bouwt gezamenlijk aan ‘grootschalige onderzoekinfrastructuren’, zoals sterrenkijkers. Er komt een nieuwe ronde aan van voorstellen en actualisering van de plannen op dat terrein. De KNAW nodigt Nederlandse wetenschappers uit mee te denken over ambities en haalbaarheid daarvan.

Eind september heeft het European Forum on Research Infrastructures (ESFRI) het startsein gegeven voor het proces dat in 2016 moet leiden tot een sterk vernieuwde en gereduceerde roadmap: een overzicht van nieuwe Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten die van pan-Europees belang zijn en overeenkomen met de lange termijn behoeften van de Europese onderzoekgemeenschappen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Veel van de faciliteiten op de eerdere versies van de ESFRI roadmap worden inmiddels gerealiseerd, sommige andere plannen zijn toch niet levensvatbaar gebleken. Hierdoor ontstaat ruimte voor ongeveer acht tot 10 nieuwe voorstellen voor de roadmap.

ESFRI zal voorstellen voor nieuwe projecten zorgvuldig beoordelen op onder andere de wetenschappelijke waarde, technische en economische haalbaarheid en de bijdrage aan de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur. Zwaarwegend criterium is ook dat ditmaal bij de start minimaal drie lidstaten financieel commitment moeten toezeggen voor zowel de constructie van de faciliteit als voor de exploitatie daarvan. ESFRI streeft ernaar in 2018 en 2020 wederom geactualiseerde roadmaps uit te brengen.

Bijeenkomst ter voorbereiding

Voorstellen voor nieuwe grootschalige onderzoeksfaciliteiten kunnen worden ingediend door input vanuit de nationale gedelegeerden. Voor Nederland zijn dit Leo le Duc van OCW en Hans Chang, de directeur van de KNAW. Op vrijdag 14 november zullen zij hierover een voorlichtingsbijeenkomst houden in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zullen zij toelichting geven op de updateprocedure van de ESFRI roadmap en is het mogelijk van gedachten te wisselen over haalbaarheid van potentiële ideeën.

Aanmelding voor de voorlichtingsbijeenkomst is noodzakelijk. Indien het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit overschrijdt, zal de organisatie  een selectie maken uit de aanmeldingen om een goede spreiding over organisaties en wetenschapsgebieden mogelijk te maken. Het is noodzakelijk vooraf kennis te nemen van de informatie over het beoordelingsproces en het indieningsformulier dat binnenkort op de website van ESFRI zal worden gepubliceerd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met esfriroadmap2016@knaw.nl

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK