OCW voldoet aan rechterlijke eis

Nieuws | de redactie
23 oktober 2014 | OCW moet de besluiten om geld toe te kennen op basis van de prestatieafspraken-HO in de toekomst beter onderbouwen. De Hogeschool Leiden wordt op dit punt door de rechter in het gelijk gesteld. OCW voldoet nu wel aan de eisen die de rechter hier aan stelde.

Het Leids Centre of Expertise ‘Jeugd’ viel buiten de boot in de prestatiebekostiging. De Leidse hogeschool stapte daarom naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. OCW moest de keuze beter motiveren en de rechter komt nu met een reactie daarop.

Meer onderbouwing

De rechter acht de nieuwe motivatie van OCW nu wel adequaat. “Samengevat is de rechter van oordeel dat verweerder het eerste in de tussenuitspraak genoemde motiveringsgebrek in voldoende mate heeft hersteld.” Dit betekent onder meer dat het ministerie de adviezen van de Review Commissie HO voortaan nadrukkelijker onderbouwd bij de instellingen moet neerleggen.

De besluitvorming van OCW op basis van de advisering hoeft niet materieel niet gewijzigd te worden in het geval van het Centre of Expertise ‘Jeugd’ van de Hogeschool Leiden. “De rechtbank is van oordeel dat de conclusie van verweerder (OCW .red) dat in het voorstel voor een CoEJ onvoldoende wordt aangetoond dat sprake is van een regionaal (economisch) zwaartepunt, niet onredelijk of onbegrijpelijk is.”

De betekenis van deze uitspraak is dan ook vooral van principiële aard, wat betreft de betekenis van de besluitvorming van OCW ten aanzien van de prestatiebekostiging. 

De volledige uitspraak leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK