Ook na aardgas excellent

Nieuws | de redactie
6 oktober 2014 | Met een manifest voor onderwijs en politiek wil het Sirius-programma zorgen dat ‘excellentieprogramma’s’ in het onderwijs echt bestendigd worden. Ook als het geld uit het aardgasgeld van het FES afloopt moet ons land immers naar het optimum blijven streven als kennisnatie.

In de Amsterdamse RAI kreeg minister Bussemaker het eerste document en werden op de Summit Excellentie best practices gedeeld en bediscussieerd. Ook werd Martine Noordegraaf van de CHE gehuldigd door ISO, Sirius en ScienceGuide als de Lector van het Jaar 2014.

Enkele van de kernaanbevelingen zijn:

“Moedig studenten aan hun persoonlijke ‘drive’ te vinden en help hen om hun passie te ontdekken en er richting aan te geven. Geef hierbij ruimte aan nieuwsgierigheid en ambitie, maar ook aan het toeval waardoor nieuwe en onverwachte inzichten kunnen ontstaan. Bied studenten een community waarin zij met elkaar kunnen samenwerken en waarin zij elkaar kunnen inspireren. 

Geef studenten de kans om te leren en tegelijk van toegevoegde waarde te zijn voor de samenleving. Leer hen maatschappelijke uitdagingen te zien, te onderzoeken en aan oplossingen te werken. Zo dragen excellentieprogramma’s bij aan de vorming van verantwoordelijke burgers die zich betrokken voelen bij de maatschappij en er een bijdrage aan leveren. 

Stel docenten in staat talent te ontdekken en tot bloei te laten komen en geef de docent de professionele ruimte die hier voor nodig is. Het open en innovatieve karakter van excellentieprogramma’s vraagt om didactiek van excellentie waarbij studenten gestimuleerd worden hun passie te vinden. Dit stelt hoge eisen aan docenten. Durf te kiezen voor een didactiek die een brede ontplooiing voorstaat. 

Talentontwikkeling bij docenten zelf is onderdeel van de ontwikkeling van excellentie. Gebruik excellentieprogramma’s om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs. Koester deze ruimte en waarborg dat studenten en docenten deze vrije ruimte blijven houden. Vermijd dichtgetimmerde onderwijsprogramma’s. Zorg voor een goede verbinding met de reguliere onderwijsprogramma’s, zodat het gehele onderwijs van de experimenten en de innovatie profiteert.

Behoud en ontwikkel de leer-netwerken tussen instellingen in het hoger onderwijs die binnen het Sirius Programma zijn ontstaan. Organiseer de samenwerking binnen de onderwijsketen (po, vo, mbo, hbo, wo), zodat er betere aansluitingen kunnen worden gemaakt tussen onderwijssectoren met betrekking tot excellentie en daarmee een inspirerende onderwijscultuur ontstaat.  

Maak het mogelijk dat studenten leren in realistische contexten. Betrek daartoe het werkveld intensief bij excellentieprogramma’s en organiseer dat studenten in het werkveld meekijken, meedoen en meewerken aan oplossingen van vraagstukken die impact hebben voor werkgevers en topsectoren.

Zorg ervoor dat afgestudeerden van excellentieprogramma’s zich verbonden blijven voelen met hun opleiding. Zij kunnen uit ervaring terugkoppelen wat de meerwaarde van excellentie is geweest voor hun ontwikkeling als professional en zijn rolmodel voor nieuwe studenten. Honours-alumni zijn de ambassadeurs van excellentie.” 

U leest het manifest hier (PDF) 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK