Oudere zelfstandig houden

Nieuws | de redactie
7 oktober 2014 | In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. Hun zelfstandigheid wordt bedreigd door een opeenstapeling van functieproblemen. Deze zijn er vooral op het lichamelijke, psychische en sociale vlak. Lector Ton Bakker gaat hier in Rotterdam iets aan doen door preventie in praktijk.

Lector Bakker onderzoekt ‘Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief’ bij de Hogeschool Rotterdam. Hij houdt op 9 oktober zijn openbare les. Dan presenteert hij zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg gedurende de levensloop, gericht op functiebehoud van kwetsbare ouderen.

Functieverlies terugdringen

Volgens Bakker ligt de oplossing voor het terugdringen van functieverlies in de gecombineerde verbetering van drie sterk onderling samenhangende factoren, namelijk de financieringsstructuur, de opleiding van professionals en de samenwerking binnen de zorg.

In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg.

Ton Bakker stelt dat de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen een ingrijpende structurele verbetering nodig heeft. Zowel in de dagelijkse uitvoering van de praktijk, maar ook in het opleiden van professionals en de huidige fragmenterende financieringsstructuur. Bakker pleit voor populatiefinanciering en een integrale en intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten.

Lectoraat als katalysator

“Het hoofddoel van een dergelijke samenwerking is het vanuit levensloop-perspectief bevorderen van een ‘Waar Leven’ voor de kwetsbare ouderen. Een ‘Waar Leven’ is gericht op zelfstandig en autonoom ouder worden door het maken van wijze keuzen (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten) door het gehele leven heen. Zo verminderen we het aantal kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en bevorderen we een vitale ouderdom. Ik wil hier met mijn lectoraat een bevorderende en katalyserende rol in spelen om dit interactieve proces te bevorderen,” zo licht hij toe.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK