Rotterdams pact voor studiesucces

Nieuws | de redactie
15 oktober 2014 | 52 Rotterdamse VO-scholen ondertekenen met Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool de intentieverklaring 'Samen werken aan een betere aansluiting'. “Momenteel gaat in Rotterdam onnodig veel talent verloren,” zegt Ron Bormans.

De onderwijsinstellingen gaan de komende jaren gezamenlijk werken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het HBO met als doel het studiesucces te verhogen en de uitval te minderen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van concrete instrumenten op het terrein van loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vakinhoudelijke aansluiting en HBO-studievaardigheden.

Zulke instrumenten zijn bijvoorbeeld een doorstroomportfolio en verbeterde inzet van het profielwerkstuk als onderdeel van de overgang naar hoger onderwijs. Vakinhoudelijke uitwisseling tussen docenten van VO en HBO moet ervoor zorgen dat het onderwijs beter op elkaar aansluit. Op deze willen de scholen van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Zij willen plannen snel omzetten in daden. Op donderdag 13 november vindt de eerste van drie gezamenlijke werkconferenties plaats.

Doorstroom gereedschapskist

De inzet van medewerkers van de 52 vo-scholen en van de 4 hbo-instellingen moet in de zomer van 2015 resulteren in de zogenaamde ‘doorstroom gereedschapskist’ met instrumenten waarmee leerlingen nog beter kunnen worden voorbereid op studeren in het hoger onderwijs.

“Momenteel gaat in Rotterdam onnodig veel talent verloren, omdat een te grote groep studenten het hoger onderwijs zonder diploma verlaat. De afgelopen jaren hebben de hogescholen al veel maatregelen genomen om het studiesucces van studenten te vergroten. Deze samenwerking met het voortgezet onderwijs is hierop een welkome aanvulling”, zegt Ron Bormans namens de Rotterdamse hogescholen.

Hard nodig

Ook de scholen in het voortgezet onderwijs zien kansen in de nauwere samenwerking met het HBO. “De intentieverklaring biedt een goede kapstok om onze leerlingen op het gebied van kennis en vaardigheden nog beter voor te bereiden op hun vervolgstudie in het hbo, zodat ze ook daar een diploma behalen,” stelt directeur Gerrit Elings namens de vo-scholen.

De gemeente Rotterdam ondersteunt de intentieverklaring en ziet dit het liefst zo snel mogelijk vertaald worden in concrete acties. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Nu vallen nog te vaak jongeren uit in de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat terwijl we al die goed opgeleiden hard nodig hebben voor de toekomst van de stad.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK