Sociale studies selectiever

Nieuws | de redactie
28 oktober 2014 | De sociale studies in het WO een talentprogramma voor jonge onderzoekers opzetten en hun huidige klinische masters selectief en tweejarig maken. Dat staat in het sectorplan Sociale Wetenschappen, waarin de toekomst van deze ‘solution generating sciences’ wordt verkend.

De sociale wetenschappen hebben zich in de laatste decennia ontwikkeld tot solution generating sciences, aldus het Sectorplan Sociale Wetenschappen. De maatschappelijke en economische waarde en impact van de sociale wetenschappen zijn hoog. Het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland is in internationaal perspectief van uitstekende kwaliteit, zo blijkt uit het rapport. Ook staat Nederland bekend om de goede resultaten in onderzoek dat is gefinancierd binnen de Kaderprogramma’s van de Europese Commissie.

Druk op opleidingen groeit

Het rapport van de onafhankelijke Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, wijst er op dat de sociale wetenschappen bij uitstek verbonden zijn met maatschappelijkeen beleidsmatige vraagstukken, bijvoorbeeld rond de ezondheidszorg, arbeidsmarkt, het milieu en burgerschap. Daarmee leveren de sociale wetenschappen een essentiële en hoogwaardige bijdrage aan de ‘lerende economie’ in Nederland.

Zo’n 20% van de totale Nederlandse studentenpopulatie volgt een sociaalwetenschappelijke opleiding. De sociale wetenschappen leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de professionele beroepsbevolking. Afgestudeerden zijn breed inzetbaar met een goed arbeidsperspectief. Door het groeiend aantal studenten is de druk op het onderwijs de laatste jaren echter toegenomen.

Dit effect wordt verder versterkt door de lage bekostigingsfactor en de systematische achteruitgang in de overheidsfinanciering per student. Dit gaat ten koste van de tijd van het wetenschappelijk personeel voor onderzoekstaken, waardoor ook de druk op het onderzoek toeneemt.

Stimuleer verwevenheid 

Om ervoor te zorgen dat de sector sociale wetenschappen ook in de toekomst zijn belangrijke rol kan blijven vervullen, doet de commissie een aantal aanbevelingen. Zo pleit de commissie voor het behoud van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, en voor een bekostigingssystematiek die deze verwevenheid mogelijk maakt.

Daarnaast dringt zij aan op versterking van de manier waarop de sociale wetenschappen zich organiseren om zo de bestuurlijke slagkracht in te vergroten. De commissie adviseert bovendien de inrichting van een talentprogramma voor jonge onderzoekers en om de huidige klinische masters selectief en tweejarig te maken.

Het Sectorplan Sociale Wetenschappen is op verzoek van het ministerie van OCW en afgestemd met de VSNU opgesteld. Het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW), van de decanen van deze faculteiten heeft de onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van Paul Schnabel ingesteld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK