Stad niet klaar voor extreem klimaat

Nieuws | de redactie
30 oktober 2014 | Klimaatverandering zorgt in de hele wereld voor extreme weersomstandigheden. UU-promovenda Heleen Mees laat zien dat steden in Europa niet goed toegerust zijn op bijvoorbeeld hittegolven en extreme regenval. Met name de verdeling van verantwoordelijkheden lijkt onvoldoende afgestemd.

“Mijn onderzoek laat zien dat daar waar steden in actie komen, gemeenten nu veel verantwoordelijkheid op zich nemen”, vertelt milieuwetenschapper Mees. “En burgers en bedrijven beperken zich tot het uitvoeren van enkele maatregelen. Maar door de toenemende effecten van klimaatverandering zal de druk op de gemeenten toenemen en zullen ze de hulp van bedrijven en burgers moeten inschakelen. “

Sandy als slecht voorbeeld

Mees ontwikkelde in haar promotieonderzoek een methode om die verantwoordelijkheden op een afgewogen manier en in samenspraak met de belanghebbende private partijen te verdelen. Dit is nodig omdat steden door de vitale infrastructuur extra kwetsbaar zijn voor extreme weersveranderingen.

Het achterblijven van stedelijke aanpassing aan het veranderende klimaat is een groeiend probleem, laat het verleden zien. De hittegolf van 2003 kostte 15 duizend Parijzenaren het leven, en orkaan Sandy veroorzaakte in 2012 voor bijna 70 miljard dollar aan schade in New York en omstreken. Desalniettemin zijn Europese steden nog maar mondjesmaat begonnen met het maken van plannen en het nemen van maatregelen.

Verantwoordelijkheden verdelen

De methode die Mees ontwikkelde om deze klimaatveranderingen het hoofd te bieden “laat beleidsmakers bewust nadenken over bij wie ze bepaalde verantwoordelijkheden neer kunnen leggen, op basis van een gebalanceerde set van belangrijke maatschappelijke overwegingen”

“Dat voorkomt dat men terugvalt op de gebaande paden en routines, en zorgt voor een verantwoorde verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeenten , burgers en bedrijven. Daarmee kunnen steden uiteindelijk klimaatbestendig gemaakt worden,” stelt Mees die op 31 oktober promoveert op het proefschrift ‘Responsible Climate Change Adaptation: Exploring, analysing and evaluating public and private responsibilities for urban adaptation to climate change’. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK