Studievoorschot fiscaal minpunt

Nieuws | de redactie
17 oktober 2014 | Bij het studievoorschot zal een fiscale benadeling van de studerende burger worden doorgevoerd, ook de huidige studerende. Dit stelt de LSVb vast aan de hand van de wetgevingsdocumenten. “Deze extra bezuiniging zal het inkomen van studenten nog verder onder druk zetten,” vreest Tom Hoven.

Minister Bussemaker wil volgens de studentenbond ook de aftrek van studiekosten afschaffen.  Hierdoor zullen bij de invoering van het studievoorschot ook het cohort van de huidige studenten geraakt worden. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb, is hier zeer van geschrokken en zegt bitter: “De minister is blijkbaar niet tevreden met het bezuinigen op toekomstige studenten, ze wil ook huidige studenten pakken.”

Verder onder druk

De LSVb wijst er op, dat In het huidige SF-stelsel studenten studiekosten – zoals collegegeld en boeken – kunnen aftrekken van de belasting. Als het wetsvoorstel Studievoorschot door beide Kamers aangenomen zou worden, zal de schrapping van deze fiscale tegemoetkoming direct ingaan en dat zou betekenen, dat ook het cohort studenten dat nog studiefinanciering binnen het huidige bestel ontvangt, een deel van de collectieve ondersteuning van hun studie zal verliezen. Tom Hoven vreest daarom dat “deze extra bezuiniging het inkomen van studenten nog verder onder druk zal zetten.”

Onduidelijk is nog of de opbrengst voor de schatkist van deze lastenverzwaring ten goed komt aan de verdere daling van het financieringstekort en reductie van de staatsshuld, dan wel toegevoegd wordt aan of onder deel uitmaakt van de €620 mln extra investeringen in HBO en WO vanuit de opbrengst van de afschaffing van de basisbeurs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK