Terug naar de bron

Nieuws | de redactie
28 oktober 2014 | De studentenbonden willen dat het oorspronkelijk doel van de HO-prestatieafspraken weer centraal komt te staan in het beleidsdiscours. “Rendementen moeten geen prioriteit krijgen boven kwaliteit,” zegt het ISO. Lessen hieruit moeten voor de 'kwaliteitsafspraken' met OCW getrokken worden.

LSVb en ISO stellen op basis van gezamenlijk onderzoek, dat het doel van de prestatieafspraken -het verbeteren van de onderwijskwaliteit dat “het gewenste effect wordt niet altijd bereikt. Zo geven de medezeggenschapsraden bijvoorbeeld aan dat het aantal contacturen wel is verhoogd, maar dat tevens het aantal studenten per docent is toegenomen. Dit draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Ook zien zij dat de druk bij instellingen toeneemt om ervoor te zorgen dat studenten sneller af studeren. “Het oorspronkelijke doel van de prestatieafspraken moet weer terug op de agenda; rendementen moeten geen prioriteit krijgen boven kwaliteit”, zegt Sanne de Jager, voorzitter van het ISO.

Geen excuus

Een ander doel van de prestatieafspraken was voor de studenten, dat de discussie over onderwijskwaliteit met docenten, bestuurders en de studenten meer op gang zou komen. “De minister stuurde er zelfs een brief over naar de instellingen. Helaas blijkt uit het rapport dat dit nog te weinig het geval is. Soms worden de prestatieafspraken zelfs gebruikt om de discussie te ontlopen. Beleidsmaatregelen worden doorgevoerd met het excuus: ‘we moeten wel, anders halen we de prestatieafspraken niet’” Dit zint de voorzitter van de LSVb niet. “Het mag niet zo zijn dat het gesprek met de studenten wordt ontlopen met de prestatieafspraken als excuus,” zegt Tom Hoven.

Deze ervaringen moeten ook doorwerken in de discussie over ‘de kwaliteitsafspraken’ die OCW nu beoogt als vervolg op de prestatieafspraken. Tom Hoven noemt het ”belangrijk om de ervaringen die nu worden opgedaan mee te nemen bij de invulling van de nieuwe kwaliteitsafspraken”, om misgrepen daarin te voorkomen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK