Tweede termijn Roussef

Nieuws | de redactie
27 oktober 2014 | Dilma Roussef is herkozen. Nipt, maar toch. Dat betekent dat zij bij haar kennisbeleid meer zal moeten luisteren naar de sterk dynamische regio’s in haar land, waar zij niet sterk scoorde bij haar herverkiezing. Susana Menendez van De Haagse Hogeschool schreef haar al een brief ter aanmoediging.

Toen het koninklijk paar met een grote ‘kennisdelegatie’ uit Nederland – inclusief de redactie van ScienceGuide – naar Brazilië reisde, schreef de vice-voorzitter van het Haagse CvB vooraf een brief aan president Roussef. Zij vertelde daarin over de inspiratie die haar beleid gaf, een beleid waarin een Latijns Amerikaanse natie ondubbelzinnig koos voor investeren in talent van alle inwoners en in een gedurfde visie op de toekomst als kennisnatie.

“In de eerste plaats vanwege uw beurzenprogramma ‘Science without Borders’. Dit programma stelt honderdduizend Braziliaanse studenten in staat om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Zeker voor een sterk opkomende economie als Brazilië is het belangrijk, dat de toekomstige werknemers ervaring in het buitenland opdoen. Economie, handel en productie worden immers steeds internationaler.”

“Wat ook veel lof verdient, is dat u tenminste vijftien procent van de inkomsten uit Braziliaans olie en gas gaat investeren in hoger onderwijs en onderzoek. Met die investering – van vele miljarden – zet u de eerste stap om eindige productiefactoren als olie en gas te vervangen door de belangrijkste productiefactor van de toekomst: een goed opgeleide beroepsbevolking. U gaat van Brazilië een land maken dat zich een echte kennissamenleving mag noemen, met alle economische en sociale pluspunten van dien.”

U leest de ‘brief aan Dilma’ hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK