UvA en VU samen door in bèta

Nieuws | de redactie
23 oktober 2014 | De bètafusie van UvA en VU mag dan een halt toegeroepen zijn, waar het vergaand samen optrekken betreft zitten beide universiteiten niet stil. Op uvaleaks.nl zijn opnieuw documenten verschenen waaruit blijkt dat men de mogelijkheid bekijkt om samen bacheloropleidingen te gaan aanbieden.

“We have formulated five research themes through which we will capitalize on the added value of the department’s complementarity, bringing together groups at VU and UvA,” wordt er gesteld in een verkennend document voor de afdeling ‘Earth and Ecology’.

Aardwetenschappen op Science Park

Het samenbrengen van groepen moet plaats gaan vinden op het Science Park, waar UvA en VU samen kunnen profiteren van de aanwezigheid van topinstituten als SRON, AMOLF, NLeSC, SURFsara, en CWI zo schrijft het advies.

De UvA en VU hebben op gebied van Earth and Ecology tevens de eigen opleidingen tegen het licht gehouden en gekeken waar beide universiteiten elkaars opleidingen kunnen versterken. “In het BSc onderwijs ziet de verkenningscommissie mogelijkheden voor een breed palet aan opleidingen waarbij er drie pijlers zijn: de meer klassieke monodisciplinaire opleidingen Biologie en Aardwetenschappen aan weerszijden van het palet en een interdisciplinaire pijler met Future Planet Studies en Aarde & Economie.” Ook de Masteropleidingen kunnen langs vergelijkbare pijlers opgebouwd worden.

Biomedisch bij de VU

Ook de biomedische wetenschappen willen zich gaan centreren onder de noemer CMLS4HH en moet zich in de toekomst gaan vestigen op de campus van de Vrije Universiteit. De ambitie is daarbij om “hét onderwijsknooppunt in het biomedisch/moleculaire levenswetenschappen domein in Nederland en een belangrijke Europese speler te worden.”
 
In een lijvig rapport wordt daar een eerste tijdlijn voor geschetst waaruit blijkt dat in 2015 een verhuizing zal moeten plaatsvinden en er ‘idealiter’ een nieuwe governancestructuur zal ontstaan voor het nieuwe departement. Het document houdt er echter rekening mee dat er nog wel wat bestuurlijke hobbels zullen moeten worden genomen.

“Gezien de bestuurlijke en organisatorische uitdagingen (b.v. akkoord CvBs en afstemming met medezegenschap m.b.t. AAA-samenwerkingsmodellen, invoering full-cost modellen op de VU) zal het niet realistisch zijn om de gewenste situatie al begin 2015 te realiseren.”

Studenten betrokken in besluitvorming

Volgens de studenten achter uvaleaks.nl hebben de nieuwe samenwerkingsplannen ook een nieuwe werktitel. Er wordt nu gesproken over Science in Amsterdam – kortweg SiA – hetgeen ook aan Foliaweb is bevestigd door UvA-woordvoerder Yasha Lange.

De UvA hoopt de impact van rebellerende studenten bij de bètaplannen in de toekomst meer te kunnen beteugelen. “Ik denk dat onder leiding van decaan Karen Maex juist erg zorgvuldig samenwerking is gezocht met studenten, medewerkers en onderzoekers. Het is een bottom-up proces, waarbij de Facultaire Studentenraad nauw betrokken is,” laat Lange weten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK