Verdiend vertrouwen nog kwetsbaar

Nieuws | de redactie
6 oktober 2014 | De vele herstelperiodes bij de geesteswetenschappen laten zien, dat het nieuwe accreditatiestelsel werkt, meent de Tweede Kamer. Toch leven daar nog wel vragen. Hoe kan het dat een instelling de Instellingstoets haalt, maar alsnog met zwakke opleidingen kan worden geconfronteerd?

De Kamer heeft een pakket vragen gesteld aan de minister over het nieuwe accreditatiestelsel van de NVAO en de wijzingen die daarin worden aangebracht. Bussemaker schreef een brief en tekende  aan, dat de lastendruk verminderd was in het nieuwe stelsel, maar nog onvoldoende. Ze deed daarom een aantal voorstellen op  om de lastendruk verder te verminderen. De Kamer heeft hier nu een aantal vragen over.”

Geen dubbel werk

Tevreden is het CDA over het feit dat “de regering van eerdere plannen ten aanzien van het versterken van de rol van de Inspectie van het Onderwijs bij de kwaliteitsborging heeft afgezien. De genoemde leden zagen dat als een onnodige dubbeling van taken van NVAO en inspectie, maar vonden wel dat het accreditatieproces moest worden versterkt.”

Dat de wijzigingen in het accreditatieproces tot nu toe goed lijken te werken, wordt geïllustreerd door de oordelen van de NVAO over de zwakke opleidingen Geesteswetenschappen. “Nu de accreditatie niet gelijk wordt ingetrokken, maar tijdelijk wordt verlengd, zal de NVAO eerder kritischer gaan oordelen bij twijfel over de kwaliteit van de opleidingen,” hopen de christendemocraten.

Marges van vertrouwen en lastendruk

De VVD-fractie heeft nog een aantal vragen over ‘verdiend vertrouwen’. Zij ziet verdiend vertrouwen mede als toekomstbeeld voor beoordeling en accreditatie. “De incidenten van de afgelopen jaren en recente accreditatieresultaten van Geesteswetenschappen maken dat ‘verdiend vertrouwen’ nog een kwetsbaar begrip is, maar in de toekomst zal hier naartoe moeten worden gewerkt.

In dit kader ziet de VVD een dubbele accreditatieactiviteit in de instellingsaccreditatie en de opleidingsaccreditaties. “Bij een betrouwbare instellingsaccreditatie is de kwaliteitsborging binnen de instelling van hoog niveau en zou de positie van de NVAO ten opzichte van opleidingsvisitaties kunnen veranderen.  Kan de minister aangeven binnen welke marges zij wil werken in de richting van het concept ‘verdiend vertrouwen’ en lastenverlichting in het accreditatiekader?”

Ontdekken en verhelpen

De SP heeft ook vragen over de instellingstoets in relatie met de opleidingsaccreditatie.  Zij vraagt zich af hoe het kan “dat bij een instelling die met goed gevolg de instellingstoets heeft doorlopen, er vervolgens opleidingen van die instelling niet door de accreditatie komen. Is de instellingstoets niet juist bedoeld om eventuele gebreken, die tot een onvoldoende bij de opleidingen kunnen leiden, te ontdekken en te verhelpen?”

De leden van de CDA-fractie zetten nog wel vraagtekens bij het voornemen om het instellingsbezoek qua tijd te halveren. “Het gaat toch niet alleen om de papieren check, maar om wat juist in de praktijk getoetst kan worden? Het papierwerk gaat steeds door, terwijl zo’n bezoek slechts eenmalig is. Weegt de lastendruk die hiermee te realiseren is op tegen de periodieke belasting?” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK