Vergaande rimpelingen

Nieuws | de redactie
3 oktober 2014 | Het is nog te vroeg om harde effecten te meten van de impact van de Topsectoren. Dat stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Wel is er een dynamiek in de economie te merken, die bestendigd moet worden. MKB en HBO moeten ook veel meer een rol kunnen spelen.

Vier jaar nadat Rutte-I de topsectorenaanpak aankondigde, maakt de AWTI in opdracht van het Kabinet de balans op. De adviesraad stelt dat er wel iets in gang is gezet. “Veel partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan; soms voor het eerst, soms opnieuw. Er is sprake van een toegenomen mate van zelforganisatie in de topsectoren. De ene topsector is beter georganiseerd dan de andere maar overal is progressie zichtbaar.”

Zo ziet de AWTI dat alle betrokken partijen in hun langetermijn plannen de topsectoren nadrukkelijk meewegen. “Ook onderling stemmen zij hun agenda’s af, op basis van de innovatiecontracten, waaraan zij als kennispartners ook hebben bijgedragen.” Volgens de AWTI moet het topsectorenplan gezien worden als een ’steen in de vijver’ die zorgt voor “vergaande rimpelingen”.

CoE’s en CiV’s pluspunten

Met name de Centres of Expertise in het HBO en de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het MBO worden gezien als een uitvloeisel van het topsectorenbeleid. Dat geldt ook voor het Techniekpact.Niettemin zijn er ook nog punten waarop in de toekomst verbeteringen wenselijk zijn.

Zo blijkt niet overal in het veld het topsectorenbeleid te landen en wordt er geklaagd, dat het vooral een financiële steun in de rug is voor de gevestigde orde. “Dit alles bij elkaar veroorzaakt onnodige verwarring en daarmee vertraging in het creëren van een gemeenschappelijk gedragen visie.”

Bestuurlijke drukte rond eilanden

Bestuurlijke drukte is tevens punt van zorg waar alle topsectoren veelal als eilanden functioneren. “De sterke interne focus van de topsectoren heeft er toe geleid dat tot op heden weinig leerprocessen en best practices worden gedeeld die mogelijk kunnen leiden tot meer harmonisatie, transparantie en eenduidige communicatie naar het veld.”

Bestuurlijke drukte en gebrek aan draagkracht lijken tevens de oorzaak van het laatste punt van kritiek. De AWTI constateert dat er nog steeds een gebrek aan verbinding is tussen belangrijke partijen. “het bredere innovatieve MKB (inclusief starters en groeibriljanten), hogescholen, regionale overheden en vakdepartementen voelen zich om uiteenlopende redenen nog onvoldoende verbonden met de aanpak.”

De AWTI beveelt daarom aan dat de topsectoren meer werk maken van een gedeelde visie, een verbeterde governance en een sterkere verbinding van alle spelers in de ‘gouden driehoek’.  Daarboven geldt dat het topsectorenbeleid volgens de adviesraad vooral de tijd moet krijgen. “Het innovatiebeleid is gebaat bij continuïteit en consistentie over een periode van tenminste tien jaar.”

Het volledige advies leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK