WNT erodeert kwaliteit

Nieuws | de redactie
13 oktober 2014 | Yvonne van Rooy sprak de Tweede Kamer toe over het WNT-wetsvoorstel om bestuurdersbeloningen verder te reduceren. Haar blik richtte zich op de ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen. “Je moet de meest getalenteerden kunnen aantrekken en dat lukt nu steeds minder.”

De hoorzitting in de Kamer kon de voorzitter van de koepel van de ziekenhuiswereld – en oud-collegevoorzitter van de UvT en de UU – niet laten lopen zonder naast de zorg ook het HO nadrukkelijk in haar analyse en zorgen te betrekken. Met ScienceGuide blikt zij terug op de discussie met de Kamer en haar hoop dat minister Plasterk zich iets zou willen doen gezeggen, dan wel dat de Senaat de wet- en regelgeving op niveau en bij de les zal houden.

Grootste werkgevers

“Deze nieuwe editie van de WNT, de wet Normering Topinkomens, gaat de kwaliteit aantasten die wij als ziekenhuizen kunnen en moeten bieden aan de samenleving. Het zijn zeer complexe organisaties en in de steden waar zij gevestigd zijn meestal de grootste of een van de grootste werkgevers. Dat geldt trouwens net zo goed voor de universiteit en veel van de hogescholen in onze steden, vergeet dat niet. Bovendien moeten de bestuurders in die complexiteit werken met tal van professionals zoals specialisten binnen het ziekenhuis, maar ook onderhandelen en samenwerken met een veelheid aan externe partijen zoals zorgverzekeraars en banken.”

“Dat vraagt niet alleen om kundige en ervaren bestuurders, maar ook om hoogwaardige professionals op het gebied van financin, ICT en huisvesting. De druk op het hele loongebouw door de WNT2 zal het ook steeds moeilijker maken hierin te voorzien en dat alles raakt dus direct de kwaliteit van de semipublieke sector.”

Werk uit passie

“Dat allemaal adequaat aansturen is een grote verantwoordelijkheid. De bestuurders in dit vak – net als bij de universiteiten!- doen dit niet voor ‘het geld’. Dan zouden ze voor een andere carrière gekozen hebben. Ze doen het uit passie voor de zorg en dat is bij universiteiten niet anders. Er is in de zorg wel sprake van een hoog afbreukrisico.“

“Daar komt bij dat ziekenhuizen nu private instellingen zijn. Sterker nog, zij kunnen voortaan ook failliet gaan, als de zaken niet goed geleid worden. Dan moet je daar heel sterke mensen voor zien aan te trekken. Niet alleen bij de medici, maar ook in die logistieke, financiële topfuncties.”

“Die besten te krijgen, dat gaat steeds moeilijker worden. Daar maak ik me echt zorgen over. Dat geldt ook voor het HO. Wij moeten de grote talenten zien te trekken, maar als zij geen goed loopbaanperspectief zien bij ons, dan gaan ze elders heen. Dat erodeert de kwaliteit van de publieke en semi-publieke sector.”

Reparatie na rommeligheid

“De nieuwe WNT-2014 is een vervolg op de eerdere wet. Die was al zo rommelig, dat hij snel gerepareerd moest worden op aandrang van de Eerste Kamer. En dan komt er nu direct daar achteraan al weer een nieuwe wet die ertoe gaat leiden dat er in onze ziekenhuizen voortaan 2 beloningsregimes naast elkaar gaan bestaan: dat voor de medisch specialisten –die terecht niet onder de WNT vallen- en dat van de bestuurders die wel verder beperkt moeten worden.”

“Het resultaat is dat steeds minder medisch specialisten beschikbaar zullen zijn voor besturen omdat van hen een volstrekt onevenredig inkomensoffer gevraagd wordt.  Maar het is evident dat een ziekenhuis niet goed te besturen is als er geen medisch specialist in het bestuur zit. Je kunt ook een universiteit niet besturen zonder wetenschappers in het college van bestuur. ”

Overhaast en onzorgvuldig

“Wat er nu ligt als wetsvoorstel is overhaast en onzorgvuldig gemaakt. Een effectrapportage over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt op dit zeer complexe terrein is niet gemaakt. En dan wel meteen weer een wet indienen die de regels verder aanscherpt, dat is niet zorgvuldig. Daarom dringen wij net als de NFU, de VSNU en de Vereniging Hogescholen aan op een gedegen evaluatie die de gevolgen voor de instellingen goed in kaart brengt, met name voor de arbeidsmarkt. Nu al zien wij – en dat is dan op basis van de WNT1 – dat er nauwelijks nog vacatures van buitenaf vervuld worden. ”

“Ik sprak in de Kamer natuurlijk allereerst in naam van de ziekenhuizen. Maar ik kan het niet laten, hoor, om me ook sterk te maken voor onze universiteiten en hogescholen. Alleen al als je die brief leest  van Job Cohen namens de Raden van Toezicht! Die was bepaald niet mis.”

Dijkgraaf en Plasterk

“Mijn zorgen worden nog groter nu duidelijk is dat minister Plasterk ook nog met een WNT3 wil komen die voor iedereen in publieke en semi-publieke sectoren moet gaan gelden. Dat zal dan ook de salarissen van top-wetenschappers gaan inperken. Tot nu toe konden universiteiten de zeer getalenteerden nog met een arbeidsmarkttoeslag aan hun  instellingen en labs binden. Kan dat straks dan ook niet meer? Onze toppositie als kennisland zullen we dan niet meer kunnen houden.”

“We moeten natuurlijk trots zijn dat het Karolinska in Zweden nu een Nederlander als chef heeft. En denk aan Robbert Dijkgraaf nu in Princeton. Maar geloof maar niet dat die een beloning ontvangen volgens de norm van Plasterk.……”

“Deze wet lijkt daarom primair een ideologisch thema. De realiteit van het bestuur en de kwaliteit van de wetgeving zijn secundair gemaakt. De voorstellen rammelen aan alle kanten. Maar het ergste is iets anders. Dat is die sfeer die dit voedt van ‘bij jullie zijn de zaken niet zoals het hoort.’ Vreselijk. We zouden met andere dingen bezig moeten zijn, met onze aandacht voor de zorg, met goed onderwijs, met prachtig onderzoek. Van de overheid zouden wij mogen verwachten dat zij ons daarin steunt in plaats van alles nog maar complexer te maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK