Centres of Expertise zijn “goud”

Nieuws | de redactie
10 november 2014 | “Nederland heeft ‘goud’ in handen.” Siemens-topman Ab van der Touw ziet in het rapport ‘Dynamiek onderweg’ over de Centres of Expertise in het HBO “een heldere agenda”. Die moet nu dan “ook echt gebeuren!”

Van der Touw reageert samen met Zuyd Hogeschool voorzitter Karel van Rosmalen en MBO-voorman Antoine Wintels met grote instemming op deze eerste analyse en toekomstschets van de Centra in MBO en HBO. “In dit rapport – en vooral in de typologie van de ontwikkeling van de Centra – herkennen wij de belangrijkste bevindingen en adviezen uit de commissie Van der Touw.”

Noodzakelijke versnelling

Wezenlijk is dat nu de verscheidenheid in de Centra naar voren komt, “naast een heldere agenda voor verder versterking en ontwikkeling die in deze review wordt geëxpliciteerd.” Cruciale elementen daarin noemt Van der Touw “ruimte voor ‘trial and error’,” de traditie van het eigenaarschap van de Centra zelf en “duidelijke keuzes in het MBO voor profilering die kunnen leiden tot de noodzakelijke versnelling.”

Gepleit wordt voor krachtiger kennisdeling door good practices, die door de analyse en typologie van de Centra in HBO en MBO veel krachtiger gevoed kan worden. Nadrukkelijk noemt Van der Touw daarbij de “good practice zoals de integratie van CoE’s en CiV’s en bedrijven daadwerkelijk via een ‘deelneming’ te verbinden.”

Zulke kenmerken en innovatieve praktijken die de CoE’s weten waar te maken, juicht hij met Wintels en Van Rosmalen zeer toe. “Dat wordt vaak beleden in beleidsstukken, maar hier zien we het ook echt gebeuren!” Met wat in de Centra waargemaakt wordt – en aan de hand van ‘Dynamiek onderweg’ met versterkt elan gerealiseerd kan en moet worden – “heeft Nederland inderdaad ‘goud’ in handen.”

U vindt het complete rapport ‘Dynamiek onderweg’ hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK