Dekker hekelt klaagcultuur

Nieuws | de redactie
20 november 2014 | “Uitblinken is te lang een vies woord geweest.” Dat geldt ook voor zijn eigen OCW-ambtenaren, zegt Sander Dekker in VN. “Een blinde vlek” is dat, ook bij de linksige sleutelfiguren in het onderwijsveld, waarmee hij moet zien te werken. Maar klopt dat wel?

De staatssecretaris bedoelt “dat niet veroordelend” maar hij noemt zijn gesprekspartners “geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving.” Hij wil “een ambitieuze cultuur” en minder eenzijdige aandacht voor “achterstandsbeleid”, al wil hij niet “het kind met het badwater weggooien.”

Stop er gewoon mee!

In zijn interview met Vrij Nederland meldt Dekker dat hij bureaucratie bestrijdt en “een experiment met regelluwe scholen aangekondigd” heeft. Maar “het gevoel van overbelasting bij veel docenten “ is geen zaak die hem tot veel geduld of empathie brengt. De bewindsman vindt leraren eigenlijk te klagerig en gemelijk.

“Het vraagt soms ook iets van de leraar zélf. als je dingen moet doen waarvan je denkt dat ze geen zin hebben, stop ermee! Doe alleen waarvan je zeker weet: dit helpt mijn leerlingen vooruit. Doe de rest niet! Ik kan niet zo goed tegen de klaagcultuur in het onderwijs, tegen het: ‘ik zie het nut er niet van in, maar… ‘ Stop er gewoon mee! Kom in actie! Zeg: ‘ik wil mijn tijd besteden aan de kinderen.’ Zeg dat op school tegen je collega’s, tegen je baas.”

Die onderwijscultuur zit hem ook breder dwars. Het gebrekkige accent op excellentie bijvoorbeeld. “Hier op het departement bestond een blinde vlek voor het stimuleren van kinderen die zich in de klas vervelen, die meer uitdaging nodig hebben. Dat beeld is inmiddels gekanteld.” Hij wijst er op dat hij daar ook extra geld voor heeft vrijgemaakt.

Blinde vlek en FES

Deze analyse is opmerkelijk, want zij gaat voorbij aan enkele feiten. Het excellentiebeleid heeft met de FES-gelden uit het Innovatieplatform van de kabinetten-Balkenende grote impact gehad. Programma’s als Sirius en Orion zorgen voor de opbloei van een ‘excellentie cultuur’ in HBO en WO, die door vertaald is naar het VO. Dekker ontving onlangs nog het actieplan, dat voor die verdere expansie werd uitgewerkt door Sirius en AUC-decaan Marijk van der Wende.

Die ‘blinde vlek’ is temeer een opvallende analyse, als men zich herinnert, dat het Rutte-I was dat aan deze investeringen in die cultuuromslag een einde maakte. Het FES werd opgedoekt en de kennisinvesteringen daaruit verdwenen in het financieringstekort. Het Sirius programma loopt nu dan ook af en met een manifest van de deelnemende opleidingen is een poging geformuleerd het excellentie-accent te bestendigen, ook zonder de stimulering vanuit OCW.

Linkse komaf

Het gebrek aan aandacht voor toppertjes, excellentie en een “ambitieuze onderwijscultuur ”is de vrucht van de “politieke voorkeur van de sleutelfiguren in het onderwijsveld,” volgens de staatssecretaris. “Het is een feit, dat ze vaak van linkse komaf zijn.”

Dekker noemt PvdA’ers als PO-raad voorzitter Den Besten en MBO-raad voorzitter Van Zijl en GroenLinkser Paul Rossenmöller als “mensen die het meest aan het traditionele gelijkheid denken hechten. In geen land ter wereld is de nivellering in het onderwijs zo ver voortgeschreden als hier.”

De Haagse politiek moet zich overigens ook vergewissen van de negatieve effecten van haar kortademigheid. Zo werden scholen met grote regelmaat verrast door een zwabberbeleid, waar “mensen in het onderwijs tureluurs van zijn geworden,” erkent Dekker nu wel.

Zo schrapte Rutte-II de maatschappelijke VO-stage vlak na de introductie door minister van Bijsterveldt en corrigeerden ‘de C3’ de dreigende schrapping door VVD en PvdA van de ‘gratis schoolboeken’. Zulke kortademigheid “is te vaak gebeurd” zegt de VVD-bewindsman schuldbewust. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK