HBO raakt praktijkmensen kwijt

Nieuws | de redactie
5 november 2014 | Eric Wiebes schiet niet erg op en het HBO plukt daar de zure vruchten van. Terwijl juist de toppers in de professies en de kunsten als zzp’ers onmisbare bijdragen leveren aan de kwaliteit en praktijkgerichtheid van de hogescholen, lijkt Financiën hun inzet onmogelijk te maken.

De Vereniging Hogescholen heeft maandenlang de kaken op elkaar gehouden, in de hoop dat men er wel uit zou komen met Wiebes en zijn ambtenaren. Bij de publicatie van de ScienceGuide Top 10 was echter vanuit ‘het veld’ al een signaal te noteren. De onderhandelaars voor de hogescholen kwamen daar in te staan, omdat veel van hun collega’s snapten dat het nu erop of eronder was.

Tegen de klippen op

Ron Bormans en Jules van de Vijver kwamen op 8, want “knokken moeten ze, tegen de klippen op,” zo klonk het uit HBO-land. “De bestuurders van de Hogeschool Rotterdam en de HKU voeren samen de strijd met staatssecretaris Wiebes en zijn ambtenaren over een zeer ernstig pijnpunt voor het HO. De fiscus ziet instellingen als een soort fraudeurs als zij mensen inschakelen die als zzp’er door het leven en de arbeidsmarkt gaan. Men verdenkt HBO en WO ervan docenten te ontslaan en ze zo flexibel en goedkoper terug te halen in hun teams.”

“Dat in de economie van 2014 men juist veel meer mensen vanuit de professies en de praktijk in de curricula en het onderzoek wil en moet betrekken –mede aangejaagd door Wiebes’ collega’s in het kabinet via onder meer het Techniekpact- wil Financiën niet zien. Wie daar écht in slagen – zoals per definitie de kunsthogescholen – zijn verdacht. De strijd is nog niet gestreden, maar velen in HBO en WO duimen, onder meer via een voordracht voor deze Top 10, voor deze twee ridders zonder vrees of blaam.”

Zogenoemde schijnzelfstandigheid

Nu meldt ook de VH dat “de hogescholen zich grote zorgen maken over de voortdurende onduidelijkheid over het als zzp’er kunnen inhuren van vakspecialisten in het hoger beroepsonderwijs. Al geruime tijd is de onderwijssector in overleg met belastingdienst over de positie van deze groep. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van het kabinetsvoornemen om de zogenoemde schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. Hiermee is de Vereniging Hogescholen als werkgeversvereniging het voor 100% eens.” Maar dat leidt nog steeds tot niets.

Kil meldt men de Kamer en minister Bussemaker nu dat “het – op zich constructieve – overleg met de Belastingdienst over de condities waaronder een vakspecialist als zzp’ers op een hogeschool mag werken, nog niet tot consensus [heeft] geleid. Dat heeft tot gevolg dat veel hogescholen niet weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft het aangaan van afspraken met vakspecialisten, die als zzp’er aan een hogeschool zijn of worden verbonden.” Thom de Graaf zegt daarbij dat hij dan ook “een dringend beroep doet op de politiek om te bewerkstelligen dat de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn zodanig wordt aangepast dat de ‘echte’ zzp’er behouden blijft voor het hbo.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK