“ICT-innovatie in gevaar”

Nieuws | de redactie
6 november 2014 | Terwijl de begrotingsbehandelingen op het punt van beginnen staan, luiden de VSNU, LSVb, Vereniging Hogescholen en de UMC’s de noodklok. Met een stop van de FES-gelden vrezen zij klappen voor e-infrastructuur waar Nederland nu een leidende positie heeft.

In een brandbrief aan de ministers Kamp, Bussemaker en staatssecretaris Dekker roepen de studenten en HO-koepels op om via een structurele financiering de Nederlandse innovatiekracht te continuëren. “Met een relatief kleine maar structurele jaarlijkse innovatiefinanciering van 8 miljoen euro kan Nederland zijn leidende positie behouden.”

Leidende positie onder druk

De technologische infrastructuur van het Nederlands hoger onderwijs is onder impuls van SURF altijd een voorbeeld voor andere landen geweest. Dat trekt (top)onderzoekers én bedrijven en maakt excellent onderzoek mogelijk, zo staat in de brandbrief te lezen. “Deze positie dreigt nu verloren te gaan, waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt voor toponderzoek zoals de Square Kilometer Array (SKA) waarin ASTRON een belangrijke rol speelt.”

De HO-koepels en studenten vrezen dat, nu de FES-gelden ophouden te bestaan, Nederland voorbijgestreefd zal worden door landen als België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en de VS, waar nog wel volop wordt geïnvesteerd.

Belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren zijn de innovatie van het bestaande netwerk en de vervanging van de huidige supercomputer, waarvoor een duidelijk financieel plan moet komen. In het Toekomstfonds wordt door het kabinet een oplossing voor de wegvallende FES-gelden gezien, maar de kennissector is kritisch. “Het Toekomstfonds is een revolverend fonds dat uitgaat van een lening en biedt in de huidige opzet geen oplossing.”

8 miljoen extra gewenst

Met SURF als trekker lijken de organisatorische knelpunten opgelost, zo leest de brief. “SURF levert diensten die op wereldniveau als voorbeeld gelden en essentieel zijn voor fundamenteel en toegepast onderzoek.” De ICT-roadmap die SURF heeft uitgestippeld moet in dat proces leidend zijn, maar het financiële plaatje blijft een punt van zorg.

“Het is tijd dat de overheid consequenties verbindt aan de nationale verantwoordelijkheid voor de e-infrastructuur die zij in 2009 aan SURF heeft gegeven door de financiële knelpunten structureel op te lossen”, schrijft de kennissector daarom aan de bewindslieden. “Daarvoor is jaarlijks structureel 8 miljoen euro extra nodig, ervan uitgaande dat de huidige innovatiemiddelen op peil blijven.”

De volledige brandbrief lees u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK