Impuls voor MOOC-makers

Nieuws | de redactie
17 november 2014 | MOOC-makers kunnen dan toch aan de slag. OCW en SURF openen vandaag de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs en dagen hoger onderwijs instellingen uit daarmee vernieuwing en hogere kwaliteit te realiseren. Daar is 2015-2018 jaarlijks € 1 mln voor beschikbaar.

Het duurde even, maar nu kan het alsnog. Instellingen kunnen tot 3 februari 2015 in een projectvoorstel uitwerken hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context willen inzetten. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project met een matching van ten minste vijftig procent eigen middelen.

Ook blik op de samenhang

Naast projecten van individuele instellingen komt er ook een overkoepelend onderzoek naar open en online onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opent hiervoor een call for proposals. Dit onderzoek – met een budget van €1.350.000 – gaat de projecten uit de stimuleringsregeling in samenhang bekijken en combineren met enkele fundamentele onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs.

Het doel is meer inzicht te krijgen in de bijdrage vanuit open en online onderwijs aan verbetering en vernieuwing van het hoger onderwijs. Dit flankerend onderzoek heeft een maximale looptijd van vijf jaar en hanteert 27 januari 2015 als deadline voor aanvragen. Op 6 januari 2015 dienen instellingen hun intentie voor het indienen van een aanvraag kenbaar te hebben gemaakt aan de hand van een intentieverklaring.

Beschikbaar voor iedereen

Beide regelingen richten zich op de bijdrage die open en online onderwijs kan  leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. In de projecten uit de stimuleringsregeling kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De projectresultaten en de inzichten uit het onderzoek komen beschikbaar voor de gehele hoger onderwijssector.

SURF zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en disseminatie van projectresultaten. Daarnaast initieert SURF kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs. SURF en het NRO dragen gezamenlijk zorg voor de afstemming en wederzijdse versterking van de stimuleringsregeling en het onderzoek.

De projecten starten tussen mei en september 2015 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden. Het budget biedt ruimte voor ten minste acht projecten. SURF organiseert op 3 december 2014 in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling. Dan is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen over de call for proposals van het NRO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK