Innoveer MKB en HBO voor bloei regio

Nieuws | de redactie
6 november 2014 | “Als je regio’s wilt laten ontwikkelen, moet je het MKB laten bloeien.” Thecla Bodewes, raadslid van de AWTI, weet dat als MKB’er in Meppel als geen ander. Met Saxion wil ze verhalen ophalen om te ontdekken hoe bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar optimaal kunnen steunen.

Op 11 november organiseren de AWTI (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) en Saxion samen het symposium ‘Innoveren en groeien in de regio’ om te kijken wat er nodig is voor goed functionerende regionale ecosystemen voor innovatie en groei van ondernemers. Het HBO heeft hierin een spilfunctie, ziet Thecla Bodewes.

Sterke regionale binding

“Hogescholen zijn sterk regionaal gebonden. Vanuit het Economische Zaken is de laatste jaren heel erg gehamerd op ‘kennis, kennis, kennis’.  Dan ging de blik vaak als eerste naar universiteiten. Maar juist als je regio’s wilt ontwikkelen, is het van belang dat je niet alleen ‘knappe koppen’, maar ook gouden handjes hebt. Wat niet betekent dat het HBO niet vol van zulke knappe koppen zit.”

Dat benadrukt ook Saxion-collegelid, Ineke van Oldeniel, omdat bij Saxion wel degelijk knappe koppen rondlopen. “Het is van oudsher natuurlijk wel zo dat de UTwente meer op het onderzoek zit, maar ook bij Saxion zijn recent een aantal studentondernemingen gestart, die heel erg research based zijn. Het groeit wel naar elkaar toe.”

Voorbeeld daarvan is de onderneming van Floris en Roderick Wolters. Zij wonnen onlangs De Jan Terlouw innovatieprijs voor hun ‘solar freezer’ die de gasrekening van particulieren en bedrijven naar nul kan brengen. Belangrijk voor studenten als deze winnaars is, dat al op de hogeschool de ruimte wordt geboden om het ondernemerschap te ontwikkelen, zegt Van Oldeniel. “Ondersteuning bijvoorbeeld bij het schrijven van een businessplan en het vinden van financiering. Op het Kennispark Twente zorgen we ervoor dat studenten optimaal begeleid worden.”

Geen kopie van Silicon Valley

Die hulp en stimulans zorgen ervoor dat Saxion een klimaat heeft geschapen dat inmiddels veel succesvolle ondernemingen heeft voortgebracht. “Uiteindelijk gaat het om de welvaart in de regio.” We trekken daar heel nadrukkelijk samen in op met de provincie en de regio. Zoiets kun je als hogeschool namelijk nooit in je eentje.” Dat constateert ook de AWTI. “De innovatie in de regio moet ergens benoemd worden,” zegt Bodewes. “Ons doel is om opnieuw te bepalen wat er nodig is om het MKB te laten groeien. Belangrijk daarbij zijn opleidingen, export en kennis.”

Op maandag 10 november zal de AWTI zijn nieuwe advies ‘Regionale hotspots’ aanbieden aan minister Kamp en staatssecretaris Dekker. In dit nieuwe advies geeft de AWTI aan wat overheden kunnen doen om regionale hotspots in Nederland tot verdere bloei te brengen. Daarbij moeten zij rekening houden met de verschillen in aard en levensfase en steeds uitgaan van het zelforganiserend vermogen van de hotspots. Hotspots bieden kansen, maar overheden moeten niet denken dat zij Silicon Valley kunnen kopiëren of uit het niets een hotspot kunnen creëren.

Als er een kansrijke concentratie van bedrijven en kennisinstellingen is, kunnen overheden de bloei van een hotspot wel degelijk ondersteunen in samenwerking met die partijen. De regio Twente is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking in een hotspot stimulerend kan werken, maar Bodewes denkt dat overheden nog wel meer stappen kunnen zetten, om dat beter te faciliteren. “Provincies, of regio’s moeten eigenlijk een ‘manager MKB’ hebben, één aanspreekpunt, waar bedrijven én kennisinstellingen terecht kunnen met vragen.”

Eén duidelijk loket

“Zo iemand moet mensen verbinden en dan niet alleen op de vele borrels die er nu worden georganiseerd. Eén duidelijk loket, dus niet een extra loket naast wat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel al doet. Juist de overheid zou dit moeten oppakken. Als je de economie echt wilt stimuleren is het MKB zo verschrikkelijk belangrijk.”

Als directeur van drie scheepswerven, Maritima Green Technology in Meppel en Koseq in Ridderkerk weet Bodewes wat het is om in het MKB werkzaam te zijn. Ook haar eigen bedrijven moeten continu in beweging blijven om te floreren en de samenwerking met kennisinstellingen is daarbij van groot belang. “Ik vind innovatie een beetje een modewoord,” erkent Bodewes. “Eigenlijk is het gewoon het blijven ontwikkelen van je eigen bedrijf. Mensen zijn de hele tijd bezig met innoveren, alleen benoemen ze het waarschijnlijk niet als zodanig.”

Het HBO kan wen moet een rol spelen in het brengen van innovaties naar het bedrijfsleven. Saxion kiest daarbij voor het thema Living Technology, zoals ook is benadrukt in twee Centers of Expertise. “Zo’n keuze is denk ik ook de kracht van deze regio,” zegt Van Oldeniel. “Dat is niet overal even duidelijk. Ik denk dat het mooi is dat we zo langzamerhand kunnen laten zien wat het HBO kan betekenen.”

Kennis niet laten verwateren

Op het symposium van 11 november in Deventer wordt die kennis gedeeld. Thecla Bodewes denkt dat dit goed van pas zal komen bij de AWTI. “We werken momenteel aan een nieuw advies over hogescholen en mkb voor de ministeries van OCW en EZ. Als het ene advies weer leidt tot het scherp krijgen van een volgend advies is dat alleen maar goed. Het gaat er om dat het niet verwatert.”

Op 18 november worden lessen uit dit symposium vervolgens gedeeld in Den Haag. Daar komt de AWTI bijeen in de conferentie ‘Innovatie werkt!’ met sprekers uit de top van Shell, bouwbedrijven, kunsthogeschool HKU en de Erasmus universiteit. Invalshoek is dat economische groei en de creatie van werkgelegenheid in de komende decennia alleen kans van slagen hebben ,als er voldoende goed opgeleide en innovatief denkende en werkende mensen beschikbaar zijn. Kunnen wij mensen opleiden voor innovatie? Wat maakt mensen creatief en innovatief?

Tijdens het symposium brengen sprekers uit het bedrijfsleven inzichten vanuit de praktijk voor het voetlicht. Prof.dr. Derk Loorbach (DRIFT – Erasmus Universiteit) reflecteert vanuit een onderzoeksperspectief op de vraag wat ‘opleiden voor innovatie’ vereist en kan betekenen. HKU-voorzitter Jules van de Vijver kijkt vanuit het HBO, kunstonderwijs en de creatieve industrie naar de werking van innovatie door mensen met scheppende talenten.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel is aanmelding vooraf noodzakelijk. Het verzoek is dat voor 13 november aanstaande te doen. Graag ook aangeven of u wel of niet gebruik wenst te maken van het pasta buffet na het symposium. Aanmelden graag via 18november@awti.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK