Ook OCW knuffelt ‘Samen leren’

Nieuws | de redactie
3 november 2014 | “Een waardevolle bijdrage” waar OCW veel aan heeft, want “de ambities van de initiatiefnemers sluiten mooi aan op ons beleid.” Dat zeggen Bussemaker en Dekker over ‘Samen Leren’, het stuk van negen onderwijsvernieuwers samen met PvdA en VVD. Ze wachten nu op de concretisering van dit “gepassioneerd pleidooi.”

In een uitvoerige brief gaat OCW uitgebreid in op de aanbevelingen die de opstellers van ‘Samen Leren’ hebben opgetekend. De gedurige boodschap van de bewindslieden daarin is, dat veel van de aanbevelingen van ‘Samen Leren’ nauw aansluit bij hun Lerarenagenda en andere beleidsdaden. Alleen over prestatiebeloning voor leraren laat OCW zich niet uit. Dat is een zaak van werknemers en werkgevers, vinden de bewindslieden.

Naar een verbetercultuur

Er zijn veel nieuwe initiatieven om het onderwijs te verbeteren, laten de bewindslieden aan de Kamer weten. En veel doen zij op OCW ook zelf al daaraan. Daarom is ‘Samen Leren’ ook een waardevolle bijdrage hieraan. “Ook de initiatiefnemers van de notitie ‘Samen Leren’: aanbevelingen uit het onderwijs’ leveren een waardevolle bijdrage aan deze beweging naar excellent onderwijs. Als leraar, schoolleider en onderwijsprofessional kunnen zij vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid veranderingen in de klas realiseren of daaraan bijdragen en deze laten doorgroeien tot een landelijke verbetercultuur.”

Bussemaker is dan ook “blij met de inzichten en de aanzet tot discussie die de initiatiefnemers bieden over belangrijke thema’s en zijn daarom graag met hen het gesprek aangegaan.” OCW herkent bovendien veel van de ambities van het “gepassioneerd pleidooi” de initiatiefnemers van ‘Samen Leren’ als de eigen beleidsdoelstellingen van het kabinet.

“In de beleidsagenda bij de onderwijsbegroting 2015 hebben wij aangegeven dat wij voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) werken aan vier strategische beleidsdoelstellingen. In de notitie van de initiatiefnemers herkennen wij vergelijkbare ambities, waarbij zij zich voornamelijk richten op het funderend onderwijs (po en vo). De ambities van de initiatiefnemers sluiten daarmee voor wat betreft het po en vo mooi aan op ons beleid.”

Graag concretisering

De initiatiefnemers hebben toegezegd een aantal van hun acties verder te concretiseren. OCW vindt dat prima en ziet “deze concretisering graag tegemoet. Op basis hiervan kan helder worden op welke manier de initiatiefnemers verder kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.” Daarbij past ook de verdere concretisering van het idee van een innovatiefonds.

Hierover was D66-woordvoerder Paul van Meenen nog zeer kritisch onlangs in een debat in De Balie over ‘Samen Leren’. Hij stelde dat “de onderwijsvernieuwers zich door de politiek een oor hebben laten aannaaien”. De €5 tot €10 miljoen voor een innovatiefonds voor leraarschap –zoals bepleit door de opstellers van ‘Samen Leren’ met VVD en PvdA- wuifde hij als een zinledig gebaar weg. “Dat klinkt als een heleboel geld [voor jonge leraren] maar het is echt een fooi, vergeleken bij wat hiervoor nodig zou zijn.”

OCW neemt dit initiatief wel serieus en nodigt de initiatiefnemers van Samen Leren uit mee te denken over de uitwerking van zo’n fonds. “De initiatiefnemers stellen de introductie van een innovatiefonds voor. Van dit fonds kunnen individuele leraren gebruik maken om tot innovatie van het onderwijs te komen. De initiatiefnemers willen hiermee onderwijsvernieuwing van onderaf stimuleren en individuele leraren stimuleren om zich te ontwikkelen. De initiatiefnemers van ‘Samen leren’ worden uitgenodigd mee te denken over de indeling van een dergelijk fonds.”

Ruimte op schoolniveau

Over ‘echt groot geld’ en dus over de arbeidsvoorwaarden van docenten hadden de opstellers van ‘Samen Leren’ een uitgebreide passage met aanbevelingen opgenomen. Een belangrijk onderdeel was het politiek uiterst gevoelige aspect van de prestatiebeloning voor leraren. Dit idee was geïntroduceerd door Halbe Zijlstra tijdens Rutte-I, maar was onder druk van de PvdA in het huidige regeerakkoord ‘gesloopt’.

Prestatiebeloning wordt in ‘Samen Leren’ nu toch weer op tafel gelegd en – eufemistisch – omschreven als “ruimte om op schoolniveau en op individueel niveau te kunnen differentiëren in arbeidsvoorwaarden.” Dat klinkt dan vervolgens zo: “Met het oprekken (naar boven en beneden) van de niveaus en meer flexibel inzetten van de functiemix kunnen uitstekende leraren bijvoorbeeld beter worden beloond.”

Repressieve agenda

De VVD wil hier nu snel doorpakken. Kamerlid Karin Straus zei heden op Radio 1 al, dat zij ervoor is, dat goede leraren meer mogen verdienen en dat niet goed presterende docenten een salarisverlaging moet kunnen worden opgelegd. “Toppers mogen wat ons betreft best beter verdienen, wie minder functioneert mag best omlaag.” OCW wil de vingers hier niet aan branden, hoewel de PvdA in de Tweede Kamer blijkbaar om is als medeondertekenaar van ‘Samen leren’.

D66 is hierdoor nu uiterst gealarmeerd. Woordvoerder Paul van Meenen vindt dat met deze uitlatingen van zijn VVD-collega Karin Straus “het hoge woord er uit is. Volgens de VVD is ‘samen leren’ een aanzet tot prestatiebeloning.” Hij roept “de vernieuwers op afstand te nemen van dit tenenkrommend verhaal!” Zij moeten op hun zaak passen, want “de VVD ziet ‘Samen leren’ als een kans om de repressieve agenda van Rutte-I te reanimeren.”    

In haar reactie laat minister Bussemaker merken, dat zij maar liever buiten dit onderwerp blijft. Zij stelt zelfs, dat arbeidsvoorwaarden geen zaak zijn van het kabinet, maar van de sociale partners. Daar zullen de leraren en zeker AOb en CNV van op kijken, als zij zich de totstandkoming van het NOA herinneren. OCW zegt: “De initiatiefnemers van ‘Samen leren’ raken in hun notitie eveneens aan een aantal acties waar wij niet de geëigende gesprekspartner voor zijn. Arbeidsvoorwaarden zijn gedecentraliseerd, dus sociale partners maken afspraken in de cao over zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK