Regionale innovatie van nationaal belang

Nieuws | de redactie
11 november 2014 | De overheid kan meer doen om innovatie in de regio verder te laten bloeien. Dat stelt de AWTI in een recent rapport over regionale hotspots. “De regering moet meer oog hebben voor deze ontwikkeling en hotspots van nationaal belang aanwijzen,” zegt Uri Rosenthal.

Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich samen richten op innovatie. Internationale voorbeelden tonen aan dat hotspots van belang zijn voor de regionale economie, en soms ook voor een land als geheel.

Ook AWTI-raadslid Thecla Bodewes benadrukt het belang van regionale innovatie onlangs al in gesprek met ScienceGuide. “De innovatie in de regio moet ergens benoemd worden,” zegt Bodewes. “Ons doel is om opnieuw te bepalen wat er nodig is om het MKB te laten groeien. Belangrijk daarbij zijn opleidingen, export en kennis.”

In het rapport worden drie verschillende typen hotspots onderscheiden: creatieve stedelijke hotspots, engineering hotspots en wetenschapsgedreven hotspots. Die hotspots bevinden zich daarnaast in verschillende levensfasen: opkomst, groei en transitie. Volgens de AWTI moeten overheden zich rekenschap geven van deze verschillen.

De overheid speelt in de ontwikkeling vaak de rol van facilitator. Zoals ook Saxion-bestuurslid Ineke van Oldeniel recent al aangaf aan ScienceGuide. “Uiteindelijk gaat het om de welvaart in de regio. We trekken daar heel nadrukkelijk samen in op met de provincie en de regio.” Het gaat er volgens de AWTI om dat de overheid vanuit nationaal perspectief een coördinerende rol vervuld.

Daartoe doet de AWTI drie concrete aanbevelingen:

1.)    De Rijksoverheid moet hotspots van nationaal belang identificeren en steunen. Criteria zijn onder andere: i) de betekenis van een hotspot voor de economie en de topsectoren en ii) de bijdrage aan het publieke belang of de internationale positie van Nederland. Steun hotspots vanuit bestaande financieringsbronnen en door het leggen van verbindingen tussen hotspots. Heb daarbij oog voor de kansen die een specifiek type hotspot biedt en voor de levensfase waarin een hotspot zich bevindt. Maak de hotspots van nationaal belang onderdeel van de Holland branding.

2.)    De Rijksoverheid moet medeoverheden ondersteunen bij het faciliteren van regionale hotspots. Bundel kennis over hotspots, met name over succes- en faalfactoren. Stimuleer regio’s hunmiddelen effectief te investeren in wetenschap en innovatie en bevorder een klimaat van interregionale samenwerking.

3.)    Lokale overheden moeten actief participeren en commitment tonen. Bied ondersteuning op maat (naar type en levensfase). Sta open voor initiatieven om hotspots te vormen. Participeer in hotspots door partijen bij elkaar te brengen en het belang ervan uit te dragen. Investeer daarnaast breder in de regionale kenniseconomie.

Het volledige rapport ‘Regionale Hotspots’ leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK