Spagaat voor onderzoekers

Nieuws | de redactie
27 november 2014 | “Onderzoekers zouden relatief meer tijd aan onderzoek willen besteden. Tegelijk geven veel onderzoekers aan dat ze in hun functiebeoordeling juist onderwijsprestaties zwaarder willen laten wegen.” Een rondgang langs universiteiten van het Rathenau Instituut toont hun dilemma.

Het Rathenau Instituut heeft 4243 onderzoekers bij universiteiten, UMC’s en onderzoeksinstituten bevraagd over hun drijfveren en de tijdsindeling van hun werkzaamheden. Daar komen verschillende interessante knelpunten in de relatie onderwijs en onderzoek naar voren.

Meer ruimte voor onderzoek

Zo blijkt dat universitair onderzoekers veruit het grootste deel van hun week besteden aan ‘onderzoek en onderzoekgerelateerde werkzaamheden’ (zo’n 30 uur). Met name promovendi en postdocs besteden het overgrote deel van hun tijd aan onderzoek, terwijl universitair docenten (UD’s) en hoogleraren meer tijd kwijt zijn aan respectievelijk onderwijs en managementtaken.

Wat opvalt is dat UD’s en hoogleraren beide aangeven graag meer tijd te willen besteden aan onderzoek. Zo geeft zelfs 83% van de docenten aan hier meer ruimte voor te willen krijgen, promovendi zijn daarentegen overwegend tevreden op dit punt.

De onderzoekers op universiteiten hebben onderwijs niet hoog op de prioriteitenlijst staan. “Slechts 4 procent van de ondervraagde onderzoekers noemt ‘het geven van onderwijs’ als zijn belangrijkste doel.” Hoewel niet het belangrijkste doel, geven de onderzoekers wel aan dat ze onderwijsprestaties wel graag zwaarder zouden laten wegen ten opzichte van de focus die er nu ligt op het aantal publicaties.

Van kwantiteit naar kwaliteit

De respondenten in het onderzoeken stellen sowieso een verschuiving voor in de focus bij het beoordelen. “een fors deel (ruim 40%) van deze antwoorden betreft een pleidooi voor het waarderen van kwaliteit in plaats van kwantiteit (van onderzoek en/of onderwijs). Met name UD’s en universitair hoofddocenten (UHD’s) geven daarbij aan dat er meer waardering moet komen voor onderwijstaken.

Voor promovendi zou er best wat meer aandacht mogen gaan naar valorisatie. Onderzoekers vinden kennisbenutting en valorisatie betrekkelijk belangrijk, maar opvallend genoeg zien zij dit eerder als een taak voor de organisatie dan voor henzelf. De onderzoekers van Rathenau geven aan, dat de vraagstelling in de enquête een rol kan hebben gespeeld bij deze uitkomst.  

De gegevens laten zo een spagaat zien waarin onderzoekers zitten. “Onderzoekers zouden relatief meer tijd aan onderzoek willen besteden,” maar zouden niettemin wel graag zien dat er meer ruimte komt voor kennisvalorisatie en meer aandacht in de functiebeoordeling juist voor onderwijsprestaties.

De feiten & cijfers van Rathenau leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK