Vlaamse kwaliteit versoepeld

Nieuws | de redactie
24 november 2014 | In Vlaanderen worden al vanaf 16 december a.s. alle externe kwaliteitscontroles op HO-opleidingen tot 2020 opgeschort. De KU Leuven en de UGent melden dit in De Morgen. Minister Crevits wilde snel duidelijkheid voor zowel haar beleid als HBO en WO. Zij mogen kiezen welke 'piste' zij voor hun borging verkiezen.

De HO-instellingen gingen namelijk schoorvoetend akkoord met hogere collegegelden, maar dan wel in ruil voor minder administratieve lastendruk. Zij wensten een stopzetting van de visitaties, als tegenhanger van de invoering van Instellingstoetsingen.

“Het is een bijzonder grote verandering”, zegt Didier Pollefeyt van de KU Leuven in De Morgen. Hij nam  als voorzitter van de werkgroep onderwijs van de VLIR deel aan een taskforce van de minister om dit snel te regelen. “Wij zouden nooit meer de kans krijgen voor zoveel autonomie. De instellingen krijgen een ongelofelijke verantwoordelijkheid.”

Geen vrijheid blijheid

Concreet betekent het dat alle hogescholen en universiteiten mogen kiezen tussen ‘twee pistes’. Wie wil kan binnen het huidige systeem van kwaliteitszorg blijven opereren. het oude systeem bestaan. In het alternatieve systeem komt vanaf 2015 om de zes jaar een instellingsreview, waarbij de NVAO de universiteit of hogeschool in zijn geheel doorlicht. Een negatief resultaat kan tot sluiting van de instelling leiden. De opleidingsvisitaties hoeven dan in die tussentijd niet meer.

Onderwijsdirecteur Kris Versluys van de UGent acht dat dan ook niet meer echt nodig. “Wij weten vaak beter dan mensen van buitenaf wat er schort aan een opleiding. Het nieuwe systeem is geen vrijheid blijheid, maar betekent wel een enorme planlastvermindering voor alle professoren.”

De Vlaamse Vereniging van Studenten stemt hier mee in. Maar ze blijven wel wat schichtig. “We vragen ons nog altijd af of alle instellingen hier klaar voor zijn”, zegt voorzitter Bram Roelant. “In Nederland is er al een instellingsreview geweest. Daar kregen enkele hogescholen een voldoende voor, terwijl uit visitaties, die tegelijkertijd plaatsvonden, bleek dat enkele opleidingen een onvoldoende kregen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK