Bijbaan goed of slecht voor prof?

Nieuws | de redactie
1 december 2014 | Is minister Bussemaker zelf de oorzaak van “belangenverstrengeling” en “gekochte leerstoelen”? De SP laat in vragen aan het kabinet die beschuldiging doorklinken. Ook de topsectoren en “uw nadruk op cofinanciering [zou] de onafhankelijkheid van de wetenschap verder aantasten.”

Jasper van Dijk heeft naar aanleiding van recente publicaties over bijzondere leerstoelen in het WO de minister gevraagd of zij “gaat zorgen dat op korte termijn alle nevenfuncties van hoogleraren volstrekt openbaar zijn? Bent u bereid sancties in te stellen indien instellingen medewerking weigeren?”

Geen krimp

Minister Bussemaker gaf al eerder geen krimp op dit terrein. Zij juicht het met oog op de valorisatie juist toe, dat hoogleraren ‘bijbanen’ hebben. In reactie op eerdere vragen van onder meer haar partijgenoot Mohandis en SP’er Van Dijk liet zij weten verheugd te zijn met de maatschappelijke betrokkenheid van hoogleraren. “Het vervullen van nevenfuncties geeft aan dat hoogleraren en universiteiten steeds meer betrokken raken bij de samenleving. Ik vind dat een goede zaak.”

U leest de nieuwe reeks vragen hieronder.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over nevenfuncties van hoogleraren

1

Wat is uw oordeel over het bericht ‘Ondernemende professoren’, over de nauwe banden tussen hoogleraren en hun (commerciële) geldschieters? (1)

2

Hoe oordeelt u over het feit dat ruim 80% van de hoogleraren één of meerdere (commerciële) nevenactiviteiten heeft? Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van deze hoogleraren ter discussie staat?

3

Hoe kan het dat nog steeds één derde van de nevenfuncties onvermeld blijft, terwijl u al in 2008 beloofde om volledige openbaarheid te geven? (2)

4

Hoe rijmt u het feit dat een derde van de nevenfuncties onvermeld blijft met uw uitspraak in november 2013, dat “universiteiten de gemaakte afspraken hierover nakomen”? (3)

5

Hoe geloofwaardig is het als u jaar in jaar uit schrijft dat universiteiten hun afspraken nakomen, terwijl telkens blijkt dat dit niet het geval is?

6

Hoe oordeelt u over het feit dat één op de vijf hoogleraren “een gekochte leerstoel” bekleedt? (4)

7

Deelt u de mening dat hoogleraren met een nul-aanstelling zeer onwenselijk zijn, omdat zij in bepaalde gevallen slechts nevenactiviteiten hebben in dienst van het grootbedrijf?

8

Deelt u de mening dat de integriteit van de wetenschap wordt aangetast wanneer onderzoekers zich laten leiden door de belangen van (commerciële) opdrachtgevers?

9

Kunt u ingaan op de verschillende de voorbeelden in het Groene-artikel, waaruit blijkt dat sprake is van belangenverstrengeling,  waaronder de ‘honorair hoogleraar’ die lobbyist is voor de energiesector en de pensioenhoogleraar die zijn onderzoekconclusies eerst voorlegt aan APG?

10

Erkent u dat deze belangenverstrengeling mede wordt veroorzaakt door uw nadruk op valorisatie en het topsectorenbeleid?

11

Erkent u dat uw nadruk op cofinanciering, de onafhankelijkheid van de wetenschap verder kan aantasten?

12

Hoe gaat u ervoor zorgen dat op korte termijn alle nevenfuncties van hoogleraren volstrekt openbaar zijn? Bent u bereid sancties in te stellen indien instellingen medewerking weigeren?

13

Bent u bereid een landelijk register van nevenfuncties van hoogleraren aan te maken? Zo nee, hoe voorkomt u dat universiteiten uw wens tot openbaarheid ontlopen?

(1) De Groene Amsterdammer, 27-11-2014

(2) Vragen Jasper van Dijk, 20 februari 2009 (aanhangsel 1634)

(3) Vragen Jasper van Dijk, 15 november 2013 (2013Z21876)

(4) NRC, 25 november 2014


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK