Niet klaar als het klaar is

Nieuws | de redactie
12 december 2014 | “Ik ben iemand van mensen kansen geven en dat zal in onze adviezen wel doorklinken.” SER-voorzitter Hamer gaf aan de UvA helder aan hoe stevig het accent op onderwijs en kennis in economie en overheidsbeleid moet gaan liggen.

Mariëtte Hamer vertelde de economiestudenten in hun maandelijkse Room for Discussion, dat zij de onderwijscommissie binnen haar Raad al had geactiveerd en die ook zelf voorzit. De actuele advisering over LevenLangLeren en over slimmere arrangementen om mensen primair van ‘werk naar werk’ te geleiden. Dat is productiever dan fasen van werkloosheid te onderhouden. Dit zijn thema’s waarin scholing, onderwijs en onderwijsbeleid een wezenlijke rol hebben te spelen.

Misschien van Amsterdam nog wel gehoord

Ook het net verschenen advies over arbeidsmigratie doet dit trouwens, zo liet Hamer blijken. Zij gaf aan een scherp onderscheid te maken tussen generieke arbeidsmarktbewegingen – ook binnen de Europese binnenmarkt – en de bevordering van kennismigratie. “Daar is nog een wereld te winnen, want Nederland is daar niet zo heel prominent of actief. Dat geldt zowel bij het aantrekken van talent naar ons land, als bij de internationalisering van de studies en het studeren buiten ons land door de studenten van hier.”

Ironisch wees zij er op, dat Nederland natuurlijk “een klein land is en veel talenten ons land nauwelijks weten te vinden. Misschien dat ze van Amsterdam nog wel hebben gehoord, maar verder…” Kortom, hier is nog het nodige aan te doen, vatte Hamer samen. Zo is er een pakket van ‘detacheringsrichtlijnen’ op Europees niveau, dat arbeidsmigratie moet reguleren, maar inmiddels onhelder en verouderd lijkt te zijn geworden. “Nou is ons land begin 2016 voorzitter van de EU, dus dat komt goed uit. Wij hebben dit punt maar vast gemeld als iets dat wij dan op de agenda zouden moeten zetten.”

Langer leren, langer en anders werken

Het onderwijs, ook HBO en WO, is nog vaak buiten beeld als we maatschappelijk nadenken en vooruitkijken naar een samenleving waarin iedereen veel ouder wordt en zowel langer kennis verwerft en studeert, als ook langer doorwerkt dan het patroon van de voorbije 50 jaar. De vaste loopbaanpatronen verdwijnen, ook in de wijze en de fasen waarin mensen leren en bijleren. Bovendien zullen veel mensen na hun ‘carrièretop’ toch actief blijven in werk en daarbuiten. De rol van onderwijs en LLL daarin verdient het uitgediept te worden.

Dit soort thema’s geeft tevens aan dat de SER onder Hamer zijn eigen adviezen meer wil laten zijn dan de codificatie van een reeks afwegingen. Zij zie bij de UvA, dat zij “ze breder wil presenteren, nadrukkelijker. Het is bovendien zinnig om een tijdje na zo’n presentatie het onderwerp nog eens naar voren te halen. Je moet met elkaar niet alleen kijken naar wat er met zo’n advies gebeurt, maar ook naar welke onderwerpen daaruit inmiddels meer of een wat andere aandacht verdienen.”

Bij adviezen over onderwijs wil zij ook mensen uit de sector zelf erbij betrekken en de oprichter van de LSVb liet niet na te melden dat zij “meer jongeren bij zulke discussies wil betrekken. Ik wil graag dat ook studenten en LSVb’ers erbij komen. Zo kunnen we een advies niet allen uitbrengen, maar ook laten landen. Een advies is niet klaar als het klaar is.”    


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK