Prins Friso Prijs voor bètatalent

Nieuws | de redactie
17 december 2014 | De verkiezing van de Ingenieur van het Jaar zal voortaan worden bekroond met 'de Prins Friso Prijs'. De prins was lid van het KIVI na zijn studie tot ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Het KIVI zal op 18 maart deze prijs voor het eerst uitreiken.

“Prins Friso bewoog zich nadrukkelijk op het snijvlak van ingenieurswetenschappen en maatschappij,” onderstreept het KIVI. Ook trad hij onder meer op bij de grote bètatechniek manifestatie ‘Vliegende Hollanders’ in 2008. “Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar vanaf 2015 te eren met de jaarlijks terugkerende Prins Friso Ingenieursprijs,”aldus de vereniging van ingenieurs.

Jongeren inspireren

“Prins Friso heeft zijn kennis en vaardigheden altijd vakoverstijgend en in brede context ingezet. Hij wees daarbij steeds op het belang van innovatie en het interesseren van jongeren voor techniek. Het verbinden van de naam van Prins Friso aan de ingenieursprijs geeft deze een bijzonder elan en is van grote waarde om het maatschappelijk belang van ingenieurs te onderstrepen. KIVI is ervan overtuigd dat dit jongeren zal inspireren om te kiezen voor een technische studie en de verworven kennis in te zetten voor de samenleving.” 

Nominaties voor de Prins Friso Ingenieursprijs kunnen worden ingediend tot 12 januari 2015. In aanmerking komen ingenieurs (ir. en ing.) die zich in hun werk onderscheiden door de vier volgende competenties:

  • Innoverend vermogen: een duidelijke visie en onderscheidend werk;
  • Ondernemerschap: initiatief, ambitie en durf;
  • Persoonlijkheid: authenticiteit, inspirerend vermogen en communicatieve vaardigheden;
  • Maatschappelijke impact: sociaal bewustzijn en betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK