Science in Transition prijst minister

Nieuws | de redactie
17 december 2014 | Bussemaker heeft “het discours fundamenteel veranderd. Dat is enorme winst.” Met die lof krijgt de minister boodschappen mee van Science in Transition. “De Nationale Wetenschapsagenda moet geen onderwerpenlijst worden, maar een democratisch proces waarin maatschappelijke belangengroeperingen gehoord worden.”

Bij de steun aan de visie van de minister wordt “op sommige terreinen beleid gemist. Bij toenemende studentenaantallen en zonder extra financiën zal de kwaliteit van universitair onderwijs onder druk blijven staan. Ook de reorganisatie van NWO baart zorgen omdat de vertegenwoordiging van kleine disciplines zoals geesteswetenschappen in één bestuur problematisch is.” 

Achterhaalde relatie

Bovendien vindt Science in Transition dat de nu op te stellen Wetenschapsagenda “geen onderwerpenlijst moet worden, maar een democratisch proces waarin maatschappelijke belangengroeperingen gehoord worden. Critici die in reactie daarop alleen het belang van wetenschappelijke autonomie en ongestuurd fundamenteel onderzoek benadrukken gaan uit van een achterhaalde relatie tussen wetenschap en maatschappij.” Daarmee valt men Bussemaker bij met haar pittige blog tegen zulke van haar critici.

Men legt meteen een directe verbinding met de discussies die ook in de HO-tour. “Er is een te sterke nadruk op onderzoek ontstaan, maar een pleidooi voor beter universitair onderwijs mag niet vrijblijvend zijn. Terwijl nog steeds beloond wordt voor toenemende studentenaantallen blijven de middelen voor onderwijs grofweg gelijk. Dat is vooral dramatisch voor de studentrijke faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Het effect van deze structurele onderfinanciering is zichtbaar. Onderwijskeurder NVAO stelde dit jaar de teleurstellende kwaliteit van het bacheloronderwijs aan de kaak. Als we hoger onderwijs voor velen blijven nastreven dan lijkt meer geld voor onderwijs noodzakelijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK