Spinozisten in verweer

Nieuws | de redactie
16 december 2014 | De Wetenschapsvisie van OCW leidt tot onrust in de academische wereld. Met name de positie van NWO staat ter discussie. 69 Spinoza-laureaten spreken in een brief aan de VSNU hun zorg uit en weten zich daarin gesteund door de Jonge Akademie.

Peter Hagoort, voorzitter van het Genootschap der Spinozawinnaars laat in een reactie weten dat de reactie van de Spinozisten vrijwel unaniem is. “De resterende vier winnaars zijn ofwel minister geworden zijn of zij hebben hun werkzaamheden in het buitenland.” Onder de ondertekenaars van de brief derhalve dus Nobelwinnaar Gerard ’t Hooft, de voormalig KNAW-presidenten Frits van Oostrom, Robbert Dijkgraaf en huidig president Hans Clevers.

Clustering in domeinen

De brandbrief richt zich met name op de aanbevelingen uit het rapport Van der Steenhoven om NWO ‘te kantelen’. “Wij delen de opvatting dat de organisatie van NWO aan flexibiliteit moet winnen, en onnodige verschotting tussen gebieden moet worden voorkomen. Maar de voorstellen in het rapport Van der Steenhoven gaan er ten onrechte van uit dat binnen NWO een verankering van kennis en expertise in verschillende wetenschappelijke deeldomeinen overbodig is.”

De Nederlandse top van de wetenschap kan zich deels vinden in de kritiek op NWO, maar adviseert de wetenschappelijke wereld “te streven naar een clustering van een aantal gebieden in bredere domeinen, maar wél met behoud van bewezen best practices en van het principe dat in deze domeinen de wetenschappers een leidende bestuurlijke rol moeten spelen.”

Wetenschapper doorslaggevend

De Spinoza-laureaten weten zich gesteund door De Jonge Akademie. De jonge wetenschappers spreken daarbij hun zorg uit over het feit dat “in de Visie reeds vast lijkt te staan dat er een Raad van Bestuur bestaande uit een breed palet aan maatschappelijke actoren boven de Wetenschappelijke Raad zal worden aangesteld. We zijn van mening dat wetenschappers uiteindelijk de doorslag moeten blijven geven bij NWO.”

Ook binnen NWO is men weinig eensgezind over de aanbevelingen uit het rapport Van der Steenhoven. Bestuurslid en Bert Meijer is uit onvrede met de plannen opgestapt. De chemicus van de TU Eindhoven is één van de 69 Spinoza-laureaten die zijn naam onder de brief heeft gezet. 

De volledige brief van de Spinozaprijswinnaars leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK