Transparanter selecteren

Nieuws | de redactie
9 december 2014 | Nu de centrale loting is afgeschaft, hanteren veel opleidingen met een numerus fixus een decentrale selectie. Het ISO constateert dat de hierbij gehanteerde procedures maar beperkt transparant zijn en stelt een raamwerk voor om tot eerlijke selectie te komen.

Volgens de studentenorganisatie leiden de huidige procedures tot  “ongelijkheid tussen kandidaten en vertekening van de uiteindelijke resultaten van de selectie. Bovendien beperkt het gebrek aan transparantie de mogelijkheid tot matching binnen de selectieprocedure en een door feedback geleid leerproces bij selectieprocedures.”

Iedereen eerlijke kansen

Tegen Metro, zegt ISO-bestuurslid Rosanne Broekhuizen: “Als je gaat solliciteren voor een nieuwe baan weet je ook wat de functie-eisen zijn, dat zou bij opleidingen ook moeten. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans.”

Om iedereen die wil gaan studeren zo’n eerlijke kans te bieden heeft het ISO daarom besloten de hogescholen en universiteiten een handje te helpen. Met een speciaal ontwikkeld ‘framework’ wil de studentenorganisatie er onder meer voor zorgen dat studenten duidelijke feedback krijgen op het selectieproces en zie waarop ze zoal getoetst worden. Bovendien kunnen de procedures na afloop ‘evidence based’ worden verbeterd.

Uit de eerste inventarisatie van het ISO bleek dat veel instellingen op uiteenlopende manieren informatie over de toepassing van hun decentrale selectie verstrekken. “Instellingen informeerden bijvoorbeeld alleen over de methoden, zoals het schrijven van een essay of het beoordelen van een cv, gaven geen informatie over welke criteria zij uit deze selectiemethoden gingen extraheren en hoe deze werden beoordeeld en gaven geen inzicht in hoe studenten uiteindelijk op een studie geplaatst worden (ranking). Van 10 opleidingen was er helemaal geen informatie openbaar beschikbaar.”

Beter kiezen

Het ISO dringt er bij instellingen op aan in de toekomst aan transparanter te zijn bij decentrale selectie. Als de doelen van een opleiding duidelijk gecommuniceerd worden, kan een student zelf ook beter kiezen welke opleiding hem of haar het beste past. Daarnaast zorgt transparantie er voor dat ook interne kwaliteitszorg van opleidingen op orde is en kan er ook extern beter onderling vergeleken worden en ‘best practices’ uitgewisseld.

De studentenorganisatie hoopt dat onderwijsinstellingen vanaf 2015 met het framework in de hand naar hun eigen selectieprocedures gaan kijken. Daarnaast willen de studenten dat het ministerie van OCW vanaf 2015 strenger gaat kijken naar de redenen voor het groeiend aantal van opleidingen die selectiemethoden gebruiken.

Het volledige ISO-rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK