Vrede heel concreet maken

Nieuws | de redactie
2 december 2014 | “Het gaat er om je open te stellen voor wat er in de wereld gebeurt.” Saxion-lector Ruud Welten wil dat het HBO eigen vormen van onderzoek naar vrede gaat doen. Juist in concrete disciplines als bijvoorbeeld toerisme en internationale handel is dat een heel relevant thema. Daarom zoekt Welten de dialoog.

Ruud Welten, zelf lector Ethics & Global Citizenship, werkt samen met de Stichting VredesWetenschappen. Die organisatie rijkt jaarlijks een prijs uit voor de beste masterscriptie rond het thema vrede. “Zo’n prijs gaat natuurlijk altijd naar een master in politicologie en internationaal recht, maar het valt op me op dat het HBO daar helemaal in ontbreekt. En dat terwijl het een thema is dat ook juist daar van toepassing is.”

“Het gaat om de onvermijdelijkheid van wereldburgerschap,” vindt Welten die daarom met de Stichting VredesWetenschappen aan het kijken is of er niet ook iets dergelijks te organiseren valt voor HBO studenten. “Het lijkt me heel interessant eens te kijken hoe er in het HBO gedacht en gedaan wordt als het gaat om wereldvrede.”

Breed relevant maken

Op 12 januari aanstaande organiseert Welten daarom een eerste symposium waarop hij lectoren, onderzoekers en docenten van een zo breed mogelijk scala aan HBO-opleidingen wil uitnodigen met hem mee te denken over dit onderwerp. De belangrijkste sprekers zijn bij die gelgenheid de lector bij de Haagse Hogeschool en oud-minister Joris Voorhoeve en voormalig Stenden-lector – nu onderzoeker bij Saxion – Omar Moufakkir voor wie vrede en de toeristische sector onlosmakelijk verbonden zijn.

“Het beste zou zijn als ook andere velden zich aansluiten. Volgens mij is nadenken over een thema als vrede heel relevant in bijvoorbeeld de duurzaamheid en gezondheid. Maar ook op de pabo’s of kunstopleidingen moeten ze hier iets mee kunnen,” denkt Welten In het HBO hoeft het niet per se om een geschreven scriptie te gaan, benadrukt de Saxion-lector. “Ik denk dat je dan ook meer aan concrete toepassingen kunt denken.”

Bildung concreet laten zijn

Juist omdat de wereld meer geglobaliseerd raakt, is een thema als vrede ook in hele concrete toepassing relevant, vindt Welten. De link met de recente roep om Bildung in het HBO ziet hij dan ook, al moet het geen vereiste vooraf zijn. “Het hoeft er niet mee samen te vallen. Het kan juist ook zijn dat studenten dingen doen die heel concreet de vrede bevorderen. We willen het heel open houden.”

De eerste conferentie moet dan gaan leiden tot een klein clubje lectoren, docenten en onderzoekers dat samen wil gaan nadenken over hoe zo’n prijs als van de Stichting VredesWetenschappen ook voor het HBO vorm zou kunnen krijgen. Op 12 januari wordt daar de eerste aanzet toe gegeven. Aanmelden kan via een mail aan info@stichtingvredeswetenschappen.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK