Werkt de studiekeuzecheck?

Nieuws | de redactie
16 december 2014 | De aspirant-student moest zich voor 1 mei aanmelden en zijn motivatie, inhoud, oriëntatie en inzet laten aftasten voordat hij verder mocht. Heeft dit geholpen? Indrukken van een grote HO-instelling geven een boeiend beeld.

Een grote diverse hogeschool als die in Rotterdam kan een breed scala aan jongeren, vraagstukken en opleidingen bieden dat veel kan zeggen over de feitelijke toepassing en werking van de studiekeuzecheck. Men heeft er bijna 13.000 intakes gedaan en startgesprekken gevoerd met kandidaten voor een HBO-toekomst. Daar kwam voor 5% van de gesprekspartners een negatief advies uit, zo komt naar voren in hogeschoolblad Profielen.

Wegen van soft skills lastig

Het blijkt dat veel van de studieloopbaancoaches het niet eenvoudig vonden scherp te zijn. Negatieve en zelfs ‘bindend’ negatieve adviezen over de beoogde studie kon men niet motiveren op basis van zwakke of middelmatige scores in het VO bij de aanmelders, omdat de instroom tot het HBO dit niet of nauwelijks toelaat. Het wegen van meer ‘soft skills’ vond men lastig en 41% van die coaches gaf aan daar toch mee te zitten.

Uiteindelijk werd 921 jongeren dringend geadviseerd de gekozen Rotterdamse studie niet te kiezen en 77 van hen werd dit daarbij bindend opgelegd. Opvallend was dat in de technieksector bijna niemand ‘negatief’ bleek. Daar zal men de feitelijk gebleken geschiktheid van de toegelaten studenten dan ook goed gaan monitoren.

De impact van de studiekeuzecheck op de concrete studiekeuze blijkt interessant. 39% van de ruim 900 ontraden studenten durfde het toch aan bij de opleiding van hun voorkeur. 12% liet zich naar een meer geschikt geachte opleiding in Rotterdam leiden. Ruim de helft heeft zich dus nadrukkelijk bezonnen op een andere studieloopbaan elders of toch bij deze hogeschool.

Grotere helderheid

Interessant is ook, dat 21% van de studenten door de intensievere begeleiding vanuit de studiekeuzecheck zich zekerder voelde van hun motivatie voor de opleiding van hun keuze. Dat geldt ook voor 18% van de studenten die positief geadviseerd werden, maar hun studie toch liever aan een andere hogeschool wilden beginnen. Die grotere helderheid over de keuze noemt stuurgroeplid Peter Bik “beter nu dan na inschrijving.”

De materiele effecten worden intussen ook helder. De hogeschool heeft per te checken inschrijver €100 geïnvesteerd in het proces van intake door studiekeuzecheck. De impact op het rendement is zo kort na de start van het collegejaar nog slechts schetsmatig te zien. Wel was bij verschillende instituten de studie uitval in de eerste fase in elk geval beduidend lager dan voorheen.

De economische opleidingen hadden nog niemand die al snel na het begin de studie had gestaakt, terwijl men rond die tijd veelal moest rekenen met enkele tientallen studenten die men als uitvallers moest inboeken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK