WO ontheven van nieuwe inkomensnorm

Nieuws | de redactie
30 december 2014 | Universiteitsbestuurders hoeven voorlopig nog niet te voldoen aan de nieuwe wet normering topinkomens. De verwevenheid met UMC’s en de zorg vereist eerst heldere afstemming en daarom wordt de aanpassing vooralsnog uitgesteld, nu minister Schippers op de rem trapt. De SP is verbolgen en stelt Kamervragen.

In een brief aan de Kamer liet Bussemaker voor de kerst weten dat in 2015 de onderwijsinstellingen wel aan de nieuwe wet normering topinkomens gehouden zullen worden. Dat betekent dat topfunctionarissen niet langer 130%, maar slechts 100% mogen verdienen van wat de premier verdient. Dat betekent een inkomensdaling van ongeveer €50.000.

Vertraging in de zorg

In het onderwijs zijn die afspraken inmiddels overeengekomen, maar voor de sectoren wonen en zorg is meer tijd nodig, zo laten de betrokken ministers Stef Blok en Edith Schippers weten. Die vertraging in de zorg heeft ook effect op de universiteiten, zo laat Bussemaker weten. Ook in het WO zal daarom komend jaar nog geen nieuwe inkomensnorm gelden.

“Ik heb besloten dit te doen, met uitzondering van de sector wetenschappelijk onderwijs (wo). Dat is onder andere vanwege de nauwe verbintenis van de umc’s met niet alleen de universitaire bestuurders, maar ook met de zorg. Daarom is besloten voor 2015 voor de sector wo het oude maximum te handhaven, zodat in 2015 zorgvuldig nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt,” schrijft Bussemaker.

Niet alle universiteiten een UMC

SP-Kamerlid Jasper van Dijk snapt niets van het uitstel voor universiteiten, waar het MBO en HBO wel gewoon aan de nieuwe norm hebben te voldoen. In Kamervragen aan de minister van OCW wil Van Dijk onder meer weten of het geen “flauwekul is om alle universiteiten uitstel te verlenen, terwijl slechts enkele universiteiten over een UMC beschikken.” U leest alle vragen van Jasper van Dijk hieronder.

1. waarom hoeven bestuurders van universiteiten per 2015 niet aan de nieuwe wet normering topinkomens te voldoen?
2. hoe kunt u dit uitleggen, aangezien de wet al jaren geleden werd aangekondigd?
3. waarom heeft u niet eerder laten weten dat uitstel nodig zou zijn, in plaats van op het allerlaatste moment?
4. deelt u de mening dat het flauwekul is om alle universiteiten uitstel te verlenen, terwijl slechts enkele universiteiten over een UMC beschikken?
5. waarom laat u zich door uw collega van VWS tot uitstel dwingen? Waarom heeft u uw collega niet duidelijk gemaakt dat zij net zo goed per 2015 aan de wet moet voldoen?
6. deelt u de mening dat u de indruk wekt geen haast te maken met invoering van de nieuwe wet? Wat is de reactie van uw collega minister van BZK?
7. bent u het eens dat deze gang van zaken uiterst amateuristisch overkomt?
8. gaat u zich inspannen om álle bestuurders alsnog per 2015 te laten voldoen aan de nieuwe wet topinkomens?


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK