Aan zee is een land nooit klein

Nieuws | de redactie
27 januari 2015 | De Portugese Eurocommissaris voor R&D, Carlos Moedas, stelt hoge eigen en heeft hoge verwachtingen van wat Nederland in het Europees kennisbeleid, bij innovatie en onderzoek kan inbrengen. Vurig steunt hij de aanzet van Sander Dekker ten aan zien van open access.

In een rede bij het Neth-ER jubileum in Brussel presenteerde Moedas zich als een dynamische en ambitieuze aanjager binnen het ‘Team Juncker’. Daarbij wil hij van de innovatieve beleidsconcepten die ons land de voorbije jaren in gang heeft gezet graag het nodige overnemen of benutten voor vernieuwingen elders binnen de EU.

Voorbeeld voor de rest

Moedas noemde daarbij als eerste het Techniekpact. Hij duidde dit als “a briljant approach” om de ‘skills-gap’ aan te pakken. Het samen optrekken van onderwijs, kennisorganisaties, bedrijfsleven en overheden – ook in de verschillende regio’s-  noemt hij “een voorbeeld dat in heel Europa zou kunnen worden opgepakt.”

“This was a brilliant, exemplary step in addressing the growing skills gap faced by many member states. But, if the Netherlands wants to fully exploit the vitality of its STEMM industries, and develop into an even more open, innovation-intensive economy, further investment and structural reform will be helpful. I’m talking about investment that stimulates business: placing Dutch research and innovation on global markets. I’m talking about structural reforms to make the most, and more, of the many assets you have at your disposal already.”

Drie O’s

Dat geldt evenzeer voor de Nederlandse nadruk op wat hij de 3 O’s van zijn beleid voor de komende vijf jaren noemde: open science, open access en open innovation. In het bijzonder de benadering van open acces en het komen tot eigentijdse en stevige afspraken met de wetenschappelijke uitgevers onderstreepte hij als een voortrekkersrol van ons land.

“Your emphasis on Open Access to scientific publications, in particular, could not be more in line with what I hope to achieve through Open Science over the course of my mandate. I think the Netherlands can contribute a great deal to policy discussions on this matter. You are already leading by example. We need to shift our focus from publishing as soon as possible, to sharing and collaborating as soon as possible.”

Hij haalde daarbij een president van het Baltische  Estland aan die ooit had gezegd: “Een land dat aan zee ligt, is nooit een klein land.” Dat gold voor de Baltische staten als innovatoren, maar ook voor zijn eigen Portugal en Nederland.

In het investeringsplan van de Commissie Juncker wil hij veel nadruk zien te leggen op projecten die kennis en innovatie aanjagen kunnen. In het bijzonder zouden initiatieven waarin onderzoek en bedrijven de handen ineen slaan rond de toepassingen van open data en big data kansrijk moeten zijn. Juist ook vanuit Nederland moeten hier voorstelen voor komen. Hij wees erop dat een stimulans op dit terrein het BBP van de EU tot 2020 bijna 2% extra groei zou opleveren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK