Kabinet benoemt trekkers

Nieuws | de redactie
23 januari 2015 | Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan zijn de voorzitters van de Wetenschapsagenda. In opdracht van het kabinet moeten zij het beleid vorm gaan geven. “De agenda moet de ruimte blijven bieden aan verbeelding en aan creatieve dwarsdenkers,” zegt De Graaf.

In een brief aan de Tweede Kamer maken Bussemaker, Sander Dekker en Henk Kamp vandaag bekend dat de Rinnooy Kan en De Graaf de trekkers van de Nationale agenda voor de wetenschap zullen worden. In die agenda komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kunnen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?

Gezaghebbend voorzitterschap

Volgens Bussemaker heeft een ambitieuze wetenschapsagenda een “gezaghebbend, verbindend en vernieuwend voorzitterschap nodig dat draagvlak heeft onder alle partners. Daarom hebben wij gekozen voor Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan.”

Staatssecretaris Dekker stelt dat Beatrice de Graaf “vanuit  haar wetenschappelijke expertise op een verfrissende manier bij aan het maatschappelijke debat en speelt op een begrijpelijke manier in op de zorgen in de samenleving. Alexander Rinnooy Kan heeft door zijn ruime ervaring in bestuurlijke en wetenschappelijke functies uitstekende sensoren ontwikkeld voor wat er speelt in de maatschappij en waar de samenleving behoefte aan heeft.”

In de Wetenschapsvisie 2025 ‘Keuzes voor de toekomst’ heeft het kabinet aan de kenniscoalitie gevraagd om het initiatief te nemen voor een Nationale Wetenschapsagenda. De benoeming van De Graaf en Rinnooy Kan is op voordracht van deze kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en MKB Nederland.

Festival van vragen

Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale betrekken aan de UU, benadrukt dat de Wetenschapsagenda niet allesomvattend zal zijn. “Alles wat in de Nationale Wetenschapsagenda komt is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is komt in de agenda. De agenda moet de ruimte blijven bieden aan verbeelding en aan creatieve dwarsdenkers.”

UvA-hoogleraar Alexander Rinnooy Kan stelde zich onlangs op het Gala van de Wetenschap al nadrukkelijk kandidaat voor het voorzitterschap. De econoom wil in het ‘festival van vragen’ gaan “beginnen met het ophalen van die vragen die aan de wetenschap gesteld worden en die aansluiten bij de sterktes van de Nederlandse wetenschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK