Kabinet zwenkt rond IUR

Nieuws | de redactie
23 januari 2015 | Bussemaker laat de NVAO en de inspectie onderzoek doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. Bussemaker geeft aan dat haar vertrouwen in het bestuur is geschaad. OCW slaat hiermee ineens een andere koers in onder druk van nieuwe politieke omstandigheden.

In aanloop naar de Europese verkiezingen heeft de rector en tevens voorzitter van de Islamitische Universiteit Rotterdam, Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europese Parlement op Facebook uitgemaakt voor ‘landverraders.’ Dit leidde tot Kamervragen en een bezoek van de Inspectie, omdat eerdere uitspraken al tot kritiek hadden geleid. Zo stelde de PVV in 2013 vragen over uitspraken van de rector die op dat moment al tien jaar oud bleken te zijn. De minister antwoordde toen aan de Kamerleden Wilders, Beertema en Van Klaveren, die nadien de PVV overigens verliet, dat OCW geen reden zag de accreditatie van deze opleidingen in te trekken.

“De aangehaalde uitlatingen zijn gedaan in een interview van meer dan 10 jaar geleden, blijkens de datum van het aangehaalde artikel in voetnoot 2 en 3 – en op persoonlijke titel. Daarnaast wordt verwezen naar leerstellingen in een academisch werk die daarmee nog niet de persoonlijke opvattingen van de rector weerspiegelen.”

Veelkleurige diversiteit van de Islam

Bussemaker verwees de PVV toen naar de beoordeling door het visitatiepanel van de NVAO. “De commissie heeft in gesprekken met vertegenwoordigers van alle IUR-gremia met voldoening geconstateerd dat de opleiding streeft naar een in veel opzichten evenwichtiger genderbalans, dat zij mikt op een uitgesproken openheid naar de veelkleurige diversiteit van de Islam in Nederland, dat zij zich beraadt op verdere systematisering van haar interne kwaliteitscontrole, en vooral dat zij uitdrukkelijk uit is op nauwe samenwerking met de Nederlandse wereld van het hoger onderwijs.”

Nu lijkt het kabinet uit een ander vaatje te tappen. Bussemaker schrijft de Kamer in antwoord op vragen van de VVD en PVV dat de inspectie en de NVAO een extra controleronde gaan doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. “Samen met de beoordeling van de masteropleiding zal er een tussentijdse beoordeling (midterm review) plaatsvinden van de bacheloropleiding Islamitische Theologie. Bovendien heeft de inspectie al in gesprek met de rector en het bestuur afspraken gemaakt.”

Met klem benadrukt

Het bedoelde gesprek van de inspectie betrof ook de onrust die is ontstaan door een bericht dat de rector van de IUR op Facebook heeft geplaatst in het kader van de Europese parlementsverkiezingen. Van de zijde van de inspectie is met klem benadrukt dat de afspraak, die na het vorige incident rond de rector is gemaakt, helder is: de rector zal geen uitspraken meer doen die maatschappelijke commotie veroorzaken.”

De minister beschouwt de herhaalde controversiële uitlatingen van de rector als een inbreuk op de met hem eerder gemaakte afspraken dat hij wijze terughoudendheid zou betrachten. “De rector dient zich te realiseren dat zijn uitlatingen gezien de maatschappelijke context grote impact kunnen hebben en bijzondere zorgvuldigheid dus vereist is. Dat heeft hij onvoldoende gedaan. Daarmee is de aangehaalde afspraak wat mij betreft geschonden.”

Verstrikt raken

Aan de inspectie en de NVAO nu de inhoudelijke taak om bij deze koerswending van OCW een feitelijke en objectieve analyse te maken van de stand van zaken bij deze instelling, zonder zelf verstrikt te raken in de commotie die het kabinet nu juist schrijft te willen vermijden.

In dit verband zouden de betrokkenen veel profijt kunnen hebben van de open en oprechte worsteling die de oud-premier en Minister van Staat Ruud Lubbers liet merken bij de recente opening van het academische jaar van deze Rotterdamse universiteit. “Hoe kon het toch zover komen dat, nadat Osama Bin Laden gedood was, er maar nieuwe Osama Bin Ladens bleven komen?”

U leest hier de gehele speech van Ruud Lubbers.

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK