Kamer vraagt door over NWO

Nieuws | de redactie
19 januari 2015 | De Wetenschapsvisie van het kabinet bevat voorstellen om NWO te kantelen. De schrik daarover en over de schimmige aanpak daarachter is groot. De Kamer roept nu “ho, wacht eens even.”

De soms heftige reacties binnen NWO en het wetenschappelijk bestel, de schielijke omkeer van de VSNU en de scherpe zorgen van Robbert Dijkgraaf vanuit Princeton hebben Kamerfracties alert gemaakt. Meest in het oog springend is de adviesrapportage van Koos van der Steenhoven, die eerst wel en toen niet de expliciete basis van de ingrepen zou zijn. Dat rapport leek men wat meer onder de pet te willen houden, om het gewicht van de impact ervan niet te veel te doen opvallen.

Nog steeds geen boegbeeld

De dreigende confrontatie over NWO dreigt nu ook de brede betekenis van de Wetenschapsvisie zowel te overschaduwen als te ondermijnen. Ook al omdat het kabinet nota bene aan NWO de coördinatie van het uitwerken van de plannen en visie tot een Wetenschapsagenda meende te moeten uitbesteden. Bovendien is het aangekondigde boegbeeld van de sturing van dit proces nog steeds niet gevonden of in elk geval is haar benoeming geblokkeerd.

In de Kamer zit dit niet lekker. Men organiseert een zeer zwaar bezette hoorzitting om op dit punt en de Wetenschapsvisie in het algemeen de diepte in te gaan. Maar de grootste regeringsfractie doet nog iets extra. VVD-woordvoerder Duisenberg wil eerst van het kabinet een veel grondiger uiteenzetting over NWO.

Voorlopig ‘on hold’

Hij wil meer weten over de inhoud, bedoeling, opzet en consequenties van het advies-Van der Steenhoven. De visie en de agenda zijn daarmee ‘on hold’, want als de Kamer zou overwegen de NWO-kanteling te ontraden of relativeren, is een crux van het kabinetsplan van de baan. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK