Kennis voor werk in Europa

Nieuws | de redactie
29 januari 2015 | Nederland zit begin volgend jaar de EU voor en het kabinet begint zich voor te bereiden op die kans op leiderschap. Ook OCW, zo laat minister Bussemaker blijken. “Kwaliteit, open access en skills staan voorop.”

Bij het NethER jubileum in Brussel gaf de minister de eerste hoofdlijnen van de thema’s en inhoudelijke zwaartepunten voor het Nederlands voorzitterschap. Haar invalshoek is de betekenis van de ‘grand challenges’ die heel Europa en elke lidstaat moeten zien te beantwoorden en overwinnen. Zowel samen, als vanuit het eigen profiel en karakter.

Jonge werkelozen

Die grote uitdagingen sturen ook het kennisbeleid voor onderzoek en innovatie. Bussemaker noemde de volgende thema’s met name: klimaat en energie, migratie en demografie, tegengaan van fragmentatie van activiteiten en meer focus en de jeugdwerkloosheid als groot zorgpunt.

Bij dit laatste punt onderstreepte zij dat van de 25 miljoen werklozen in de EU 20% jongeren onder de 20 zijn. Als deze nu geen baan vinden en te weinig of niet relevante scholing en vorming krijgen of houden, zullen zij de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt, technologie en kenniseconomie niet kunnen volgen. Die veranderingen zijn transformatief en maken het tevens noodzakelijk dat ook het hoger onderwijs zich verder durft te moderniseren.

Vanuit deze analyse van de komende jaren benoemde Bussemaker de volgende zwaartepunten voor het voorzitterschap van januari tot juli 2016. De kwaliteit van het beroepsonderwijs zal een hoofdpunt zijn, verbonden met de al langer lopende agenda van ‘modernisering van het hoger onderwijs’ die de Commissie uitvoert.

Aansluiting op de HO-tour

In relatie tot (jeugd)werkloosheid zal het thema ‘employability’ bij de stimulering van nieuwe werkgelegenheid en nieuwe ‘skills’ een hoofdpunt worden. Dit is meteen verbonden aan de HO-tour en uitkomsten daarvan. Met de Wetenschapsagenda verbonden is het accent op open science en open access, dat in het EU-voorzitterschap gelegd zal worden. Carlos Moedas viel dat laatste punt direct nadrukkelijk bij.

De impact van Horizon 2020 zal eveneens hoog op de agenda worden gezet. De ‘grand challenges’ daarin blijven prioritair. Het kabinet gaat bovendien iets opvallends doen. Men zal  het R&D-beleid nu ook gaan agenderen in de Europese ministerraad voor ‘competitiveness’, oftewel die voor economie, handel en technologie.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK