Leraar zijn is evenwichtskunst

Nieuws | de redactie
8 januari 2015 | In lerarenopleidingen wordt sterker de nadruk gelegd op het toetsen van ‘harde’ vaardigheden en kennis. Dat is tot op zekere hoogte terecht omdat het minimumniveau daarvan moet worden geborgd. Maar daardoor raakt het belang van persoonlijke reflectie bij leraren achterop, laat lectoraal onderzoek zien.

Leraren hebben soms het gevoel in een spagaat te zitten. Ze voelen de druk van alles wat er van ze verwacht wordt, de extern opgelegde normen waar ze aan moeten voldoen. Tegelijkertijd kunnen ze die normen slecht rijmen met de complexiteit waar ze in hun klas, met hun leerlingen, dagelijks voor staan. Om docenten handvatten te geven om met deze spagaat om te gaan is er een publicatie verschenen, ‘Leraren en het goede leren, normatieve professionalisering in het onderwijs’ van prof dr. Cok Bakker en associate lector dr. Hartger Wassink, beide verbonden aan het lectoraat Normatieve Professionalisering van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie.

Een goede leraar is streng

Als een docent leerlingen vraagt wat ze belangrijk vinden in een leraar, dan krijg je antwoorden te horen als: een goede leraar is streng, maar weet op tijd uitzonderingen te maken. Heeft humor, maar laat de leerlingen hard werken als het moet. Heeft vakkennis, maar weet dat vooral op een aansprekende manier te brengen.

Om die zeer diverse eigenschappen te kunnen combineren, moet de leraar dus niet alleen vaardigheden ontwikkelen maar ook zijn persoonlijkheid. Daarvoor is het onontbeerlijk te reflecteren op de eigen levensloop, de normen, waarden en overtuigingen. Hoe beter een leraar zich zelf kent als beroepsbeoefenaar, hoe beter die kunt omgaan met de kleine, dagelijkse dilemma’s in de klas. Moet de docent streng zijn, of juist toegeeflijk? Deze leerling eruit sturen, of nog een kans geven?

Normatieve professionalisering

De ontwikkeling van die balanceer-act noemt men ‘normatieve professionalisering’. In de publicatie staat uitgelegd wat daarmee precies bedoeld wordt en hoe er vorm aan kan worden geven in de lerarenopleiding en in scholen.  Over dit thema organiseert het lectoraat, in samenwerking met Fontys en Hogeschool Windesheim, op donderdag 2 april 2014 een conferentie onder de titel ‘Onderwijs dat deugt. Normatieve professionalisering en morele vorming in het onderwijs.’ 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK