Leren van Nederlands onderwijs

Nieuws | de redactie
21 januari 2015 | Met onderwijs nadrukkelijk op de politieke agenda in de aanloop naar de presidentsverkiezingen kijken de Verenigde Staten ook over de grens. The Atlantic leert van Nederland. “Dutch students are required to learn certain things in each subject, but the sequence and details are left up to the schools.”

Het is de grote autonomie van Nederlandse scholen in het bepalen van de eigen koers die de Verenigde Staten met verhoogde belangstelling volgt. Waar uit OECD-cijfers blijkt dat Nederlandse scholen de op één na hoogste mate van vrijheid kennen in het inhoudelijk vormgeven van tests en onderwijsmateriaal, daar bungelen de Verenigde Staten ergens onder in de middenmoot.

The Atlantic ging kijken in Nederland. “Teachers across the Netherlands say that while they have certain topics they’re required to cover, they feel free to teach how they want. The idea of a scripted curriculum with pre-prepared lessons, used by thousands in the U.S., is alien.”

Ongekende autonomie

Hoewel beide landen zich voorgenomen hebben stappen te zetten om te klimmen in de wereldwijde onderwijsrankings, valt het op dat in Nederland de vrijheid van docenten om hun lessen naar eigen inzicht in te richten een veel belangrijker deel uitmaakt van de discussie rond de hervormingen.

“For example, although educators in the Netherlands also express concern about pressure to “teach to the test,” and although Dutch students also must pass standardized tests in many subjects to graduate from high school, the Dutch students are required to take only three standardized tests in primary school: one at the beginning, one in the middle and one at the end.” Dat is een autonomie die in de Verenigde Staten ongekend is. Toch voelen ook in Nederland, docenten nog steeds dat ze niet genoeg autoriteit hebben om eigen keuzes te maken.

Sinatra en Artikel 23

Vergeleken met de VS valt dat alleszins mee. Er moeten uiteindelijk een aantal centraal vastgestelde onderwijsdoelen behaald worden, maar hoe die te bereiken is grotendeels aan de scholen en docenten zelf. De Sinatra-doctrine heerst in ons land.  “We have a program … but everyone does it their own way,” vertelt een docent Frans aan The Atlantic.

Het is de in de Grondwet vastgelegde vrijheid van onderwijs die ruimte biedt op velerlei wijzen onderwijs aan te bieden en zodoende een grote bewegingsvrijheid biedt, constateert The Atlantic. “More than 60 percent of the 8,000 or so schools in the Netherlands are private with a religious affiliation—but unlike the U.S., in this country these institutions are still publicly funded.”

Het is interessant te zien of en hoe Nederland een gidsland kan zijn voor de Verenigde Staten, nu onderwijs een stevig thema bij de presidentsverkiezingen in 2016 begint te worden.  Obama’s ingrijpende voorstellen om instroom in het HO bijna gratis te maken via community colleges wijzen daar al op. De Republikeinse kandidaat Jeb Bush profileert zich intussen eveneens nadrukkelijk op dit onderwerp en de kans is groot dat ook de Democraten hier een speerpunt van gaan maken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK