Profilering HO zet door

Nieuws | de redactie
6 januari 2015 | Minister Bussemaker is nogal tevreden met de manier waarop universiteiten en hogescholen hun profilering ontwikkelen. De rapportage van de Review Commissie ‘Van Vught’ geeft aan dat de instellingen hun zwaartepunten en aanbod meer toesnijden en daar ook nadrukkelijker in samenwerken.

Universiteiten en hogescholen zijn goed op weg met de uitvoering van hun plannen op het gebied van profilering en zwaartepuntvorming. Dat is de conclusie van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in de midtermreview van de prestatieafspraken. De commissie geeft daarom alle instellingen een positief advies. Bussemaker heeft dit advies voor alle instellingen overgenomen en zo behouden de instellingen hun budget voor profilering voor 2015 en 2016.

Onderwijskwaliteit en studiesucces

De midtermreview geeft inzicht in de voortgang op profilering en zwaartepuntvorming, de voortgang van de Centres of Expertise en hoe instellingen bezig zijn met onderwijskwaliteit en studiesucces. In 2012 zijn hierover met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt.

Universiteiten en hogescholen gaven in gesprekken met de Reviewcommissie aan dat de prestatieafspraken de instellingen helpen bij het vormgeven van de strategie en bij interne discussies over profilering en onderwijskwaliteit. Ook bij de inrichting en herordening van het onderzoeks- en onderwijsaanbod zijn de profileringsthema’s, die per instelling zijn gekozen, leidend.

Bij universiteiten ziet de reviewcommissie aandacht voor excellentietrajecten en verbreding van bacheloropleidingen. Hogescholen zetten in op nieuwe HBO-masteropleidingen, Associate-degreeprogramma’s en zij werken veel samen met ROC’s om de doorstroom MBO-HBO te verbeteren. Ook over de Centres of Expertise, samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het bedrijfsleven, is de reviewcommissie positief. In 2016 zal de Reviewcommissie beoordelen of de instellingen hun doelen met betrekking tot profilering, onderwijskwaliteit en studiesucces hebben gehaald.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK