Denken en werken aan kwaliteit

Nieuws | de redactie
6 februari 2015 | Iedereen praat erover, maar de ‘kwaliteitvanonderwijs’ bleek verweesd, zelfs als URL. Niet langer. Voor een congres op 25 juni over dat thema - met boeiende namen als Gert Biesta, Frans de Vijlder, Aleid Truijens, Ria Bronneman, Philip Dochy en Peter van Lieshout -begint nu op die site het debat.

Initiatiefnemers onder leiding van Roel in’t Veld zeggen hierover; “Met een congres van 500 docenten, studenten, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers willen wij tot gedeelde visies op de kwaliteit van onderwijs komen. Aan de hand van 6 spraakmakende thema’s wisselen we opvattingen uit om een nieuwe koers te zoeken. Maar dat niet alleen, we maken ook een begin met het inslaan van die koers.”

De thema’s zijn vooral de kernvragen die bij elke doordenking van ‘kwaliteit’ terug komen en zelden echt diepgaand beantwoord willen worden. Het congres en de discussie via essays en publicaties wil die schroom wegnemen.

De thema’s zijn:

  • Wat is goed onderwijs?
  • Wie bepalen wat goed onderwijs is?
  • Draagt toezicht bij aan kwaliteit?
  • Welke waarden staan centraal: nut of ontplooiing?
  • Zijn docenten de voornaamste beslissers, of het voornaamste probleem?
  • Zijn studenten en leerlingen medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs?

“Het congres vormt het hoogtepunt van een debat over kwaliteit van onderwijs. Een bundel essays met beschouwingen in de diepte over thema’s verschijnt van tevoren. Op deze website reflecteert onze schaduwraad van vernieuwende en dwarse denkers kritisch op de inhoud van de essays, en voeren ze hun eigen gesprek.”

Het congres wordt gehouden op 25 juni in Nieuwegein. Aanmelden kan nu reeds via die website


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK